Siirry sisältöön

SFS:n seurantapalvelun kuvaus

SFS:n seurantapalvelun kautta voi seurata niitä SFS:n vastuulla olevia standardointialueita, joita varten ei ole perustettu kansallista standardointiryhmää.

Seurantapalvelu

SFS:n seurantapalvelun kohteena voi olla CENin tai ISOn tekninen komitea, projektikomitea tai alakomitea (TC, PC tai SC).

Seurantapalvelun asiakas saa käyttöönsä ko. komitean työasiakirjat ja standardiehdotukset. Asiakas voi ottaa kantaa komiteassa äänestettävinä oleviin ehdotuksiin.

SFS voi nimetä seurantapalvelun asiakkaan asiantuntijaksi seurattavan CENin tai ISOn komitean (TC, PC tai SC) alaisiin työryhmiin. CENin tai ISOn työryhmää ei voi seurata ilman, että liittyy työryhmän jäseneksi. On huomattava, että asiantuntijan nimeäminen ISOn työryhmään edellyttää Suomen P-jäsenyyttä ko. komiteassa (TC, PC tai SC).

Asiakkaat

Seurantapalvelu on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan standardointia sellaisella toimialalla, jota varten ei ole perustettu standardointiryhmää.

Seurantapalveluun voi liittyä täyttämällä tilauslomakkeen.

SFS:n vastuuhenkilö

Ko. standardointialueesta vastaava SFS:n asiantuntija hallinnoi seurantapalvelua ja huolehtii Suomea koskevista äänestysvelvoitteista.

Aineiston jakelu ja tekijänoikeudet

CENin tai ISOn komitean (TC, PC tai SC) seurantaa varten SFS perustaa NTC-verkkosivuston, jossa on seurantapalvelun kautta tilattu standardointiaineisto, johon kuuluvat

  • CENin tai ISOn komitean työasiakirjat (N-dokumentit)
  • lausunto- ja äänestysvaiheessa olevat standardiehdotukset.

CENin tai ISOn työryhmän asiantuntijaksi nimettävä seurantapalvelun asiakas saa valmisteluaineiston suoraan CENin tai ISOn työryhmän verkkosivustolta.

SFS:n, CENin ja ISOn verkkosivustoilla olevat CENin ja ISOn työasiakirjat ja standardiehdotukset ovat tekijänoikeuslain suojaamia julkaisuja. Seurantapalvelun asiakkaalle annettu aineiston käyttöoikeus koskee vain standardointitehtäviä. Aineistoa ei saa jakaa eteenpäin, lukuun ottamatta lausuntojen pyytämistä oman organisaation henkilöstöltä. Verkkosivustolle on pääsy vain seurantapalvelun asiakkaalla.

Lausuntopyynnöt, äänestykset ja päätöksenteko

Seurantapalvelun asiakas voi ottaa kantaa komiteassa äänestettävinä oleviin ehdotuksiin, joista hän saa tiedon seurantapalvelun kautta.

SFS:n vastuuhenkilö laatii Suomen vastaukset lausuntopyyntöihin ja äänestyksiin saatujen lausuntojen perusteella.

Osallistuminen kansainvälisiin tai eurooppalaisiin kokouksiin

Seurantapalvelun asiakas voi osallistua CENin tai ISOn komitean (TC/PC/SC) kokouksiin Suomen edustajana. SFS päättää kokousdelegaateista.

Rahoitus

Seurantapalvelun sihteeristötehtävistä aiheutuvia kustannuksia rahoitetaan seurantapalvelun asiakkailta perittävillä vuosittaisilla maksuilla tai muulla taustatahon rahoituksella. SFS:n verkkosivuilla on tieto seurantapalvelun maksuista. SFS tarkistaa rahoitustarpeen muutokset vuosittain.