Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 238 Kestävä rahoitus

Kestävän kehityksen merkitys rahoitusalalla kasvaa – standardisoijat tekevät työtä yhteisten pelisääntöjen määrittämiseksi globaalisti.

Standardeista työkaluja sijoitus- ja rahoituskohteiden kestävyyden arviointiin

Kestävän rahoituksen standardisoinnilla edistetään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien näkökohtien (ESG, Environmental, Social, Governance) huomioonottamista sijoittamista koskevassa päätöksenteossa ja laajemmin rahoituksessa. Tavoitteena on ohjata pääomavirtoja kestäviin investointeihin.

Valmisteilla olevat kestävän rahoituksen ISO-standardit antavat sijoittajille ja rahoittajille työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida ja vertailla kohteiden kestävyysriskejä, yhdenmukaistaa toimintatapoja, lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa raportoinnin kattavuutta ja vertailukelpoisuutta. Standardien avulla eri elinkeinojen yritykset saavat myös nykyistä paremman näkymän siihen, kuinka rahoitusmarkkinat huomioivat kestävän kehityksen päätöksenteossaan.

Tule mukaan seuraamaan ja vaikuttamaan

SFS/SR 238 toimii kestävän rahoituksen standardisoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset seuraamaan kansainvälistä työtä ja vaikuttamaan tulevien standardien sisältöön. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

ISOn kestävän rahoituksen standardisointityö tulee tarjoamaan erityisesti rahoitusinstrumenttien osalta erinomaista ohjeistusta toimintatapoihin ja prosesseihin, mikä parhaimmillaan toimii markkinoita yhdistävänä ja yhdenmukaistavana tekijänä. Aktiivinen seuraaminen ja standardisointityöhön osallistuminen antavat hyvät edellytykset niin yrityksille kuin rahoituslaitoksille pysyä ajan tasalla markkinoiden kehityksestä. Parhaassa tapauksessa yhdenmukaistuvat markkinakäytännöt madaltavat myös kynnystä pienemmille yhtiöille tuoda kestävän rahoituksen asiat osaksi omaa rahoitustaan ja samalla selkeyttäen raportointikäytäntöjä.

Juho Maalahti, Kestävä rahoitus, pääomamarkkinat, Handelsbanken, SFS/SR 238 puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 207/SC 4
Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 7/WG 10
Investments, financing and climate change
ISO/TC 322
Sustainable finance

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi