Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

SFS/SR 230 Yksityiset turvallisuuspalvelut

Ryhmä osallistuu eurooppalaiseen turvapalveluiden standardisointiin. Standardeilla halutaan taata palveluille Euroopassa yhtenäinen taso.

Standardeilla täytetään turvapalveluiden vaihtelevat vaatimukset

Alan standardit antavat vastauksen siihen, mitä vaatimuksia palveluntarjoajan on täytettävä kulloisessakin tilanteessa. Vaatimukset saattavat vaihdella kohteen mukaisesti. Esimerkiksi satamille tarjottavien palveluiden vaatimukset eroavat lentokentille tarjottavista.

Eurooppalaisia hankkeita

Standardisointi on puhtaasti eurooppalaista, sillä täällä on tunnistettu yhtenäinen markkina-alue, jossa myös vaatimukset ovat suurelta osin yhdenmukaisia tai ainakin samansuuntaisia. Eurooppalaiset yksityisen turvallisuusalan standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 439.

Tällä hetkellä turvapalveluiden standardisoinnissa keskitytään kriittisen infrastruktuurin kohteisiin, kuten vesilaitosten turvallisuuteen. Eurooppaan halutaan yhteiset kriteerit eli standardit – rima, joka tulee ylittää tarjottaessa turvallisuuspalveluita.

Tule mukaan

Jos sinua kiinnostaa yksityisten turvallisuuspalveluiden standardisoinnjn seuraaminen ja siihen vaikuttaminen, liity ryhmään! Pääset mukaan osallistumismaksua vastaan.

Ala on voimakkaasti kansallisesti säänneltyä. Eurooppalaisella standardisoinnilla yritetään harmonisoida ja selkeyttää unionin alueella olevaa pirstaloitunutta kenttää ja tulkintoja erinäisistä kansallisista vaatimuksista.

Jyri Paasonen, oikeustieteen dosentti, konsultti & turva-alan yrittäjä, SFS/SR 230 puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 439
Private security services

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Janne Kalli

janne.kalli@sfs.fi