Siirry sisältöön
16.2.2021

HRM-standardisointi – Uudistetut soveltuvuusarviointien vaatimukset

HRM-standardisointi – Uudistetut soveltuvuusarviointien vaatimukset

Soveltuvuusarviointi voi olla yksi rekrytoinnin onnistumisen kulmakivistä, ja arvioinnit voivat olla avuksi henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa. Onnistuneen soveltuvuusarvioinnin tueksi uudistetut vaatimukset on koottu standardisarjaan SFS-ISO 10667. Esittelemme standardit webinaarissamme 18.2.2021. Tervetuloa mukaan!

kastepisara_kukassa.jpg (5.25 MB)

ISO 10667 -standardisarjan laadinnassa tavoitteena on ollut varmistaa, että soveltuvuusarviointien hyödyt saavutetaan olipa kyseessä palvelua ostavan organisaation ja palveluntarjoajan yhteistyö tai organisaation itsenäinen arviointien toteutus. Standardit käsittelevät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla käytettyjä arviointeja.

Soveltuvuusarviointien laatuun voi vaikuttaa esimerkiksi määrittelemällä hyvät käytännöt arviointimenettelyille ja -menetelmille sekä varmistamalla, että menettelyitä sovelletaan oikeudenmukaisesti. Standardissa ohjataan myös tarkastelemaan soveltuvuusarvioinnin ja arviointipalveluiden tai -menettelyjen seurauksia.

Standardit SFS-ISO 10667-1 ja SFS-ISO 10667-2 toimivat käytännön ohjeistuksena arviointien tuottamisprosessiin liittyville asiakkaille ja palveluntuottajille. Standardisarjassa kuvaillaan kummankin osapuolen sitoumukset ja vastuut ennen arviointiprosessia, arviointiprosessin aikana ja arviointiprosessin jälkeen.

Webinaari on maksuton. Tapahtuman järjestää SFS:n standardisointiryhmä, joka seuraa ja osallistuu kansainvälisten HR-standardien työstöön. Tutustu henkilöstöjohtamisen standardisointiryhmään (SFS/SR 217).

Ohjelma

Tervetuloa
Risto Pulkkanen, asiantuntija, Suomen Standardisoimisliitto

Psykologinen soveltuvuusarviointi tänään
Mikael Nederström, tutkimusjohtaja, Psycon,
Psykologiliiton Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunta

Soveltuvuusarvioinnin uudistetut standardit SFS-ISO 10667-1 & 2 – hyödyt ja soveltaminen 
Annukka Tervo, johtava psykologi, Mercuri Urval

Osallistuminen HRM-standardisointiin
Risto Pulkkanen, asiantuntija, Suomen Standardisoimisliitto

Keskustelua