Siirry sisältöön

Avainsana: Energia

27.11.2020

Jakeluasemien tekniset vaatimukset

Artikkeli
Jakeluasemia koskeva lainsäädäntö on muuttumassa, ja jakeluasemia koskeva standardi SFS 3352 on saanut uuden liitteen. Aihetta käsiteltiin webinaarissamme 27.11.2020, tutustu materiaaleihin!
27.11.2020

Jakeluasemat muutoksen edessä

Artikkeli
Polttonesteiden jakeluasemien turvallisuus ei ole aivan yksioikoinen asia. Tankkaamisen on oltava turvallista eikä ympäristölle saa koitua ongelmia. Jakeluasemien rakennetta ja toimintaa määritelläänkin lainsäädännöllä. Yksityiskohtaiset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset on puolestaan kirjattu standardeihin.

Rakentaminen

Sivu
Standardeja noudattamalla rakennusalan yritykset osoittavat toimivansa eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Standardit mahdollistavat tuotteiden, rakenteiden ja rakennusten määrittelyn ja arvioinnin vertailukelpoisesti. Ne kiinnittävät huomiota laatuun, turvallisuuteen ja energianhallintaan.

Energia-ala

Sivu
Energia-alan standardeihin kuuluvat energian- ja lämmönsiirtotekniikka, öljy- ja maakaasuteollisuus sekä kiinteitä biopolttoaineita koskevat standardit. Standardeja käyttämällä voidaan huomioida energia-alan turvallisuus ja ympäristövaikutukset sekä täyttää rakennusten energiatehokkuus-vaatimukset.