Siirry sisältöön

Ilmoittaudun Väyläviraston standardisoinnin seurantaryhmään

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on ISOn ja CENin jäsen. Kansainvälisen standardisointitoiminnan käytäntöjen mukaisesti SFS on rekisterinpitäjä ISOn ja CENin sekä suomalaiseen standardisointiin osallistuvien tai niitä seuraavien henkilötietojen osalta. Kansainvälisiin standardisoinnin tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen osalta SFS voi toimia yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä kansainvälisen standardisointijärjestön kanssa. Tietojen keräämisestä ja käytöstä on kerrottu tarkemmin osoitteessa sfs.fi/tietosuojaseloste..

Väyläviraston kerätessä henkilötietoja omiin itsenäisiin tarkoituksiinsa, esimerkiksi tilaisuuksien markkinointia varten, se kuitenkin toimii näiden tietojen rekisterinpitäjänä. Näiden tietojen keräämisestä ja käytöstä on kerrottu tarkemmin Väyläviraston omassa tietosuojaselosteessa.