Siirry sisältöön

Tee vastuullisuudesta kilpailuvalttisi

Liiketoimintaan vastuullisuus on tullut jäädäkseen. Nyt viimeistään jokaisen yrityksen kannattaa panostaa vastuullisuuteen sen kaikilla tasoilla. Yhdessä ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu muodostavat tulevaisuuden vahvimman kilpailuvaltin. Jos haluat tietää, miten saat vastuullisuuden eri osa-alueista parhaan liiketoimintahyödyn, lue viestimme sinulle.

Kuvittele maailma vuonna 2050. Huipulla ovat ne yritykset, joiden johdossa oli herätty 30 vuotta aikaisemmin siihen, että yksi sana toistui yhä useammin niin asiakkaiden, muiden sidosryhmien kuin työnhakijoidenkin vaatimuksissa: vastuullisuus.

Monet yritykset toimivat kyllä mielestään vastuullisesti jo 2020-luvun alussa, mutta tuohon aikaan vastuullisuusväitteiden suo vielä upotti helposti. Lopulta nousivat esiin ne yritykset, joiden johdossa mitattiin vastuullisuutta tieteellisesti oikeaksi todetulla tavalla. Nämä yritykset osasivat välttää viherpesun jo ennen kuin siitä tuli laitonta.

Oppia nämä 2020-luvun edelläkävijät ammensivat standardeista.

SFS:n Mitä ihmettä? -podcastissa selvitetään, miksi korkit pysyvät nyt muovipulloissa kiinni. Hyödyttääkö uudistus sekä kuluttajaa että ympäristöä? Harri Moision vieraina SFS:n johtava asiantuntija Janne Kalli ja Anoran pakkauskehityspäällikkö Juha Ylisiurua.

Kaikkein pelottavin skenaario oli se, että meidän kaikki pullonpalautusjärjestelmät pitäisi uusia. Sehän tarkoittaisi kymmenien, jopa satojen miljoonien investointeja.

Janne Kalli, johtava asiantuntija, SFS

Standardeja oikeiden ympäristöpäätösten tueksi

Standardien käytöllä varmistat, että päätökset ympäristön hyväksi tehtävistä toimenpiteistä pohjautuvat oikeaan tietoon. Samalla toiminnasta tulee läpinäkyvää, mitattavaa ja vertailukelpoista.

Tällä hetkellä esimerkiksi monet organisaatiot väittävät olevansa hiilineutraaleja, vaikka ei ole selvää, mitä se tarkoittaa ja miten sitä mitataan. Standardien avulla tähän saadaan muutos.

Net Zero Guidelines

Net Zero Guidelines helpottaa ja vauhdittaa käytännön ilmastotyötä antamalla selkeät ohjeet, jotka auttavat kaikkia toimijoita ja organisaatioita globaalisti nollapäästötavoitteen (net zero) saavuttamisessa.

Lataa ohjeet maksutta käyttöösi SFS:n verkkokaupasta.

Oikeita ilmastopäätöksiä standardien pohjalta

19.10.2021

Ilmastonmuutos vaatii meiltä tekoja. Jotta ne auttavat aidosti hillitsemään maapallon lämpenemistä, niiden on pohjauduttava oikeaan tietoon.

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja

26.2.2021

Menestyäkseen yritysten ja julkisten organisaatioiden on huomioitava toimintansa vaikutukset meitä ympäröivään maailmaan ja ihmisiin. Kapeakatseinen voitontavoittelu ei kanna pitkälle, kun sidosryhmät vaativat vastuullisuutta.

Yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden hyväksi

16.3.2022

Yksi ihmiskunnan tämän hetken suurista haasteista on pysäyttää luontokato. Onnistuminen edellyttää koko yhteiskunnan käsittävää kestävyysmurrosta, jossa luontoarvot nostetaan laajasti huomion kohteeksi. Apuna toimintatapojen muuttamisessa ja sen kautta murroksessa voivat olla standardit.

Sosiaalinen vastuullisuus lisää mahdollisuuksiasi menestyä

Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu muun muassa työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen. Kun ne ovat kunnossa, työtapaturmat vähenevät, työhyvinvointi lisääntyy ja organisaation maine ja vetovoima kasvavat. 

Väestö vanhenee Suomessa vauhdilla ja kilpailu työvoimasta kiristyy. Sosiaalisesti vastuulliset työantajat ymmärtävät, että eri-ikäisten osaamista kannattaa hyödyntää. Ikäystävällisten työpaikkojen rakentaminen onnistuu standardien avulla. Samalla yritys parantaa työnantajakuvaansa, vetovoimaansa ja tuottavuuttaan.

Tärkeä osa sosiaalista vastuullisuutta toteutuu myös alihankintaketjuissa ja kilpailutuksissa. Näidenkin vastuullisuuden varmistamiseen saat apua standardeista.

Väestön vanheneminen haastaa työelämää – standardeista apua työnantajille ja päättäjille

2.9.2022

Ikääntyvän työvoiman ja työssäkäyvien omaishoitajien tarpeita käsittelevät standardit tarjoavat työnantajille apua ikäystävällisten työolojen luomiseen. Kun omaishoitajia tuetaan työelämässä riittävästi ja eri ikäisten työllistymistä edistetään, työurat pitenevät ja työvoimapulaan saadaan helpotusta.

Työturvallisuuden ja työterveyden hyvä johtaminen auttaa varautumaan kriiseihin

28.4.2021

COVID-19-pandemia on muuttanut maailmaa enemmän kuin etukäteen kukaan osasi arvata. 28.4. vietettävän maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivän teemaksi onkin valittu kriiseihin varautuminen. Kansainvälinen työjärjestö ILO muistuttaa työturvallisuuden ja työterveyden hallintajärjestelmän merkityksestä.

Rollaattorit parkkiin – elokuva alkaa!

11.1.2023

Olen keskipainoinen, keskimittainen, keski-ikäinen ja keskituloinen – siis hyvin keskimääräinen ihminen. Ja aikanaan minusta tulee keskimääräinen vanhus. Jotta voisin nauttia jäljellä olevista työvuosista ja viettää myös mielekästä vapaa-aikaa, päätin vähän kaivella asioita.

Taloudellinen vastuullisuus on kaiken perusta

Taloudellisesti vastuullinen organisaatio pitää huolta toimintansa kannattavuudesta ja tehokkuudesta. Näitä ei voi toteuttaa millä hyvänsä keinolla, vaan päätöksenteon on pohjauduttava kestäviin arvoihin. Seurauksena hyvinvointi kasvaa niin omassa organisaatiossa, yhteistyökumppaneilla kuin ympäröivässä maailmassa. 

Taloudellista vastuullisuutta toteutetaan hallitsemalla riskejä, jotka voivat olla uhkana toiminnan jatkuvuudelle. Riskien- ja jatkuvuudenhallinnan standardit auttavat välttämään ikävät yllätykset, mahdolliset toiminnan keskeytykset ja lisäkustannukset.

Hyvä hallinto näkyy toiminnan eettisyytenä, joka puolestaan herättää asiakkaiden ja myös esimerkiksi sijoittajien kiinnostusta ja luottamusta.  Hyvää hallintotapaa tukee johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän voi rakentaa tunnettujen ISO-standardien pohjalta.

Johtaminen

Johtamisen keskeinen työväline on johtamisjärjestelmä, jonka avulla organisaatio voi suunnitella, kehittää ja ohjata toimintaansa yhtenäisellä tavalla. Suositut ja tunnetut johtamisen standardit sopivat kaikenlaisille organisaatioille koosta tai toimialasta riippumatta.

Hallitse riskejä ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus standardeilla

Pidimme yhdessä Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n kanssa webinaarin, jossa keskusteltiin kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnasta.

Pk-yrittäjä – ota käyttöösi asiantuntijoiden laatimat parhaat käytännöt

Haluatko tietää, miten voit kehittää ja kasvattaa liiketoimintaasi? Parantaa toimintasi tai tuotteidesi laatua, turvallisuutta ja kestävyyttä sekä lisätä asiakkaiden luottamusta? Ota käyttöösi standardit, jotka ovat asiantuntijoiden yhdessä laatimia parhaita käytäntöjä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerromme lisää

Reetta Riikonen

Asiakkuuspäällikkö
Soita: +358 40 067 2933
Viesti: reetta.riikonen@sfs.fi