Siirry sisältöön
11.11.2022 Uutinen

Päätöksistä tekoihin – ISOlta uudet kansainväliset ohjeet päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi

Standardointijärjestö ISO on julkaissut uudet selkeät ohjeet, jotka auttavat organisaatioita kaikkialla maailmassa nollapäästötavoitteiden saavuttamisessa. Ohjeet syntyivät laajan kansainvälisen yhteistyön tuloksena: niiden laadintaan osallistui yli 1200 organisaatiota ja asiantuntijaa yli 100 maasta.

Maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO on tänään YK:n ilmastokokouksessa Egyptissä julkaissut ohjeet, Net Zero Guidelines, jotka auttavat kaikkia toimijoita ja organisaatioita globaalisti nollapäästötavoitteen (net zero) saavuttamisessa. Ilmastotyön ja päästöjen leikkaamisen tueksi on olemassa valtava määrä erilaisia lähestymistapoja ja ohjeistuksia, joihin perehtyminen on hidastanut käytännön toimintaa. Nyt julkaistu ISOn asiakirja helpottaa ja vauhdittaa käytännön ilmastotyötä tarjoamalla sille yhtenäisen viitekehyksen.

Käsitteet kuntoon

Ilmastotoimiin liittyviä käsitteitä ei ole ymmärretty eikä käytetty yhdenmukaisesti, ja näin ollen toimien vertailu, vaikutusten arviointi ja skaalaaminen on ollut vaikeaa. Käsitteiden selkeyttämiselle on ollut ilmeinen tarve. ISOn uusi ohjeistus vastaa tähän tarpeeseen. Se linjaa myös päästövähennystoimien yhdenmukaista suunnittelua ja raportointia.

Ohjeistuksen laadintaan osallistui yli 1200 organisaatiota ja asiantuntijaa yli 100 maasta. Työn päämääränä on ollut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman pian, viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Hyväksymällä Lontoon julistuksen ISO ja muut standardointijärjestöt, Suomen Standardisoimisliitto mukaan lukien, ovat jo aiemmin asettuneet näkyvästi tukemaan Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomalaisten panosta kaivataan

Kansainväliset standardit ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Ne tarjoavat ratkaisuja, joita pystytään jakamaan ja hyödyntämään maailmanlaajuisesti.

”Suomalaisilla on mahdollisuus tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä standardien avulla”, Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä sanoo.

”Yhtenä esimerkkinä tästä on suomalaisten asiantuntijoiden johdolla laadittu standardi, joka auttaa datakeskuksia leikkaamaan paitsi hiilidioksidipäästöjään myös kustannuksiaan. Meillä on Suomessa paljon osaamista, josta olisi hyötyä ilmastomyönteisten ratkaisujen, standardien, laatimisessa. Standardit ovat hyviä työkaluja kaikkien YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Standardointityöhön osallistuminen antaa myös erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisten innovaatioiden levittämiselle globaalisti.”

”Kannustankin kaikkia suomalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita osallistumaan standardointiin sekä käyttämään standardeja ilmastotyön apuna. Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire, ja kaikki keinot on nyt otettava käyttöön.”

Hyödyksi päättäjille ja kaikille organisaatioille

Tänään julkaistu Net Zero Guidelines on ns. IWA-asiakirja, jonka valmistelu tapahtuu standardin laadintaa kevyemmin ja nopeammin. IWA-asiakirjat työstetään ja hyväksytään kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimissa työpajoissa. Net Zero Guidelines tarjoaa työkaluja kaikille organisaatioille ja päättäjille ilmastotoimien suunnitteluun ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Net Zero Guidelines on saatavilla SFS:n verkkokaupassa. Lue kaupassa ohjeet julkaisun lataamiseen käyttöösi veloituksetta.

Lue lisää:

ISO – Net Zero Guidelines