Siirry sisältöön

Varmista yrityksesi mansikkapaikka. Standardoinnilla tietenkin!

Mikä on standardi ja mitä hyötyä standardin käytöstä on?

Standardit ovat yhteisesti sovittuja vaatimuksia tai suosituksia, jotka on kirjattu dokumenttiin. Standardit tarjoavat muun muassa koti- ja vientimarkkinoille yhteisiä pelisääntöjä ja yhteentoimivuutta sekä yhteiskunnalle turvallisuutta ja laatua.

Kannattaako pk-yritysten panostaa standardeihin?

Kun yrityksesi kaipaa ratkaisua tai etsii uutta tapaa toimia, saattaa valmis ratkaisumalli jo olla standardissa. Standardit toimivat pienissäkin yrityksissä. Ne helpottavat arkea, parantavat tulosta ja kasvattavat asiakkaiden luottamusta.

Millaisia kokemuksia yrityksillä on standardeista?

Yritykset ja muut organisaatiot saavat standardeista ja niiden laadintaan osallistumisesta monenlaisia hyötyjä. Standardit auttavat tehostamaan toimintaa, seuraamaan kehitystä ja tekemään tuotteista laadukkaita. Asiantuntijuus karttuu ja verkostot kasvavat.

1.2.2024

Standardit jo 100 vuotta kilpailukyvyn tukena

Suomessa on jo 100 vuoden ajan hyödynnetty standardeja kilpailukyvyn, yhteiskunnan sujuvuuden ja turvallisuuden edistäjinä. Standardien rooli maailmankaupassa on tänä päivänä entistä strategisempi ja jopa politisoitunut, sillä uusien teknologioiden myötä standardeja käytetään suurvaltakamppailun välineenä. SFS Suomen Standardit juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan ja pyrkii omalta osaltaan vastaamaan yhä paremmin yritysten ja yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Lue lisää
Jussi Heikkilä

Pilottitutkimuksella tietoa Suomen standardointiekosysteemin tilasta

Kun halutaan saada ”iso kuva” suomalaisen standardointiekosysteemin tilasta, minkälaisia vaihtoehtoisia menetelmiä on tiedonkeruuseen? Vertailukohtia voi hakea esimerkiksi kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta. Saksassa on yli vuosikymmenen ajan seurattu standardoinnin tilannekuvaa vuosittaisella kyselytutkimuksella ja viime syksynä käynnistyi ensimmäinen Euroopan laajuinen kyselytutkimus, joka nojaa Saksan kyselyn menetelmiin ja samojen toteuttajien asiantuntemukseen.

Lue lisää