Siirry sisältöön

Remontoi johtamisesi kuntoon parhailla työkaluilla

Remontti onnistuu todennäköisesti, jos se on suunniteltu huolellisesti ja tehdään laadukkailla välineillä. Sama pätee johtamiseen. Johtamisessa kannattaa käyttää parhaita mahdollisia saatavilla olevia työkaluja – standardeja. Organisaatiosi tarvitsee johtamisen standardeja rakentaakseen vahvan perustan toiminnalleen. Jos haluat arvioida ja kehittää systemaattisesti organisaatiosi johtamista ja prosesseja, standardeista saat apua ja opastusta.

Jokainen organisaatio tarvitsee hyvää johtamista, ja menestyvän liiketoiminnan taustalta paljastuu usein systemaattista johtamista. Suositut johtamisen standardit soveltuvat mitä parhaiten järjestelmällisen johtamisen rakennusaineiksi.

Standardit sopivat kaikenlaisille organisaatioille koosta tai toimialasta riippumatta. Standardeissa monet tärkeät asiat on jo mietitty puolestasi valmiiksi. Standardeilla säästät sekä aikaa että vaivaa ja luot organisaatiollesi edellytyksiä suunnitella, kehittää ja ohjata toimintaa yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla.

Johtamisen standardit ovat systematiikkaan pohjautuva työkalu johdolle päivittäiseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Risto Pulkkanen, asiantuntija, SFS

Vähemmän sähellystä ja säätöä, enemmän suoraa tekemistä

Johtaminen muodostaa organisaation toiminnan kivijalan. Kun perusta on kunnossa, päälle uskaltaa rakentaa. Järjestelmällisellä johtamisella varmistat ja osoitat, että organisaatiosi johtaminen ja prosessit vastaavat sovittuja vaatimuksia. Hyvä johtaminen ohjaa kiinnittämään huomiota strategian kannalta olennaisiin asioihin ja saavuttamaan tavoitteet yhtenäisin toimintatavoin.

Järjestelmällinen johtaminen tarvitsee dokumentointia, joka koskee toiminnan kehityssuuntaa, tavoitteita ja toimintatapoja. Tämän dokumentoinnin luomisessa kannattaa hyödyntää maailmanlaajuisia johtamisen ISO-standardeja, jotka jakautuvat lukuisille eri aihealueille.

Dokumentoinnin voit rakentaa yhden tai useamman ISO-standardin varaan. Pohjaksi voit yhdistää esimerkiksi laadunhallinnan (ISO 9000 -sarja), ympäristöjohtamisen (ISO 14000 -sarja) sekä työturvallisuus- ja työterveysasioiden johtamisen (ISO 45000 -sarja) standardeja.

Webinaari: Ajankohtaista tunnetuimmista johtamisen standardeista ja katsaus innovaatiojohtamisen standardeihin

Tervetuloa webinaariimme 30.8.! Keskiössä ovat silloin laadunhallinnan, ympäristöjohtamisen sekä työterveyden ja työturvallisuuden standardisarjat. Keskustelemme myös standardien hyödyntämisestä, niihin vaikuttamisesta sekä siitä, miten kaikille organisaatioille tärkeä riskienhallinta on huomioitu standardeissa. Lisäksi otamme haltuun innovaatiojohtamisen standardit.

Laatu ratkaisee

Osana toimivaa johtamista ja menestyvää liiketoimintaa on usein järjestelmällinen laadunhallinta, joka pohjautuu ISO 9000 -perheen standardeihin. Nämä standardit ovat tekemisen laadun varmistamiseksi kehitettyjä työkaluja, jotka auttavat organisaatiotasi jatkuvan menestyksen ja asiakastyytyväisyyden tavoittelussa.

Standardiin pohjautuvalla järjestelmällisellä laadunhallinnalla ohjaat yrityksesi kehitystä laatuun liittyvissä asioissa ja tehostat resurssien käyttöä. Laadunhallinnalla varmistat, että organisaatiosi toimintatavat ovat perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia. Standardi auttaa myös tavoitteiden asettamisessa ja antaa keinoja korjata tarvittaessa suuntaa. Edellytyksenä on, että johtaminen on sidottu strategiaan ja huomioi toimintaympäristön.

SFS-EN ISO 9001

ISO 9001 Laadunhallinta

Maailmanlaajuinen standardi ISO 9001 asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. ISO 9001 on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen ja sopii myös johtamisjärjestelmän perustaksi.

Lue myös: Standardit auttavat laitevalmistajaa kehittymään – näin bisnes ja palvelu parantuvat

Ympäristöasiat huomioon johtamisessa

Ympäristöjohtamisen standardisarjalla ISO 14000 organisaatiot voivat hallita toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja saavuttaa ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteensa ja vaatimuksensa. Standardin avulla voit määritellä resurssit, prosessit ja menetelmät, joilla organisaatiosi pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.

Standardia käyttämällä myös osoitat sidosryhmillesi vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa,
parannat kilpailukykyäsi kehittämällä resurssitehokkuutta sekä parannat ympäristövaikutusten huomioon ottamista tuote- ja palveluketjujen kaikissa vaiheissa.

ISO 14000

ISO 14000 Ympäristöjohtamisen standardisarja

ISO 14000 -standardisarja tarjoaa työkaluja ympäristöasioiden hallintaan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Standardeja käyttämällä organisaatiosi voi saavuttaa myös huomattavaa taloudellista hyötyä.

Sitouta koko organisaatio turvallisuuskulttuurin rakentamiseen

Standardi ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät auttaa parantamaan ennakoivasti työterveys- ja työturvallisuustoimintansa tasoa ja edistämään turvallisuuskulttuuria. Kaikki tämä hyödyttää myös liiketoimintaa.

ISO 45001 huomioi turvallisuusajattelussa ulkoiset sidosryhmät asiakkaista urakoitsijoihin. Standardin avulla organisaatiosi pystyy hallitsemaan työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä riskejä ja rakentamaan toimivat työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt johtamiseen.

SFS:n Mitä ihmettä? -podcastissa kysytään, miten työntekijä voi pitää itsestään parempaa huolta ja miten työnantaja voi kohentaa työssä jaksamista. Harri Moision vieraina ovat Työterveyslaitoksen työturvallisuuden johtava tutkija Pia Perttula sekä Kiwa Inspectan tuotepäällikkö Sini Ahlgren.
SFS-EN ISO 45001:2023

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Innovoinnista kaikki hyöty irti standardilla

Standardisarja ISO 56000 tukee järjestelmällistä innovaatiojohtamista. Innovaatioiden saattaminen osaksi järjestelmällistä johtamista tuo systemaattisuutta tuotteiden ja ideoiden kaupallistamiseen. Standardisarja on tarkoitettu kaikille organisaatioille, jotka haluavat innovaatioiden avulla systemaattisesti kehittää suorituskykyään eli tuotteita, palveluita, prosesseja, rakennetta ja liiketoimintamalleja, ja siten parantaa tulosta, arvoa ja kilpailukykyä.

Innovaatiojohtamisen standardeilla viet innovaatiot ja tutkimushankkeiden tulokset sujuvasti markkinoille. Näiden standardien avulla tuot osaksi organisaatiosi johtamista toiminnot, joita
tarvitaan innovaatioiden jatkuvaan luomiseen. Myös innovaatioiden arvon ja toisaalta niihin liittyvien riskien tunnistaminen helpottuu.

Voiko innovointia standardoida?

Kun joku kuulee ensimmäistä kertaa innovaatiojohtamisen standardeista, ensimmäinen reaktio on herkästi vino hymy ja ajatus siitä, ettei innovointia voi standardoida. Eiväthän innovaatiot ja standardit voi mitenkään sopia yhteen! Todellisuudessa näin ei tietenkään ole, vaan prosesseja ja toimintaa ohjeistamalla standardit auttavat luomaan edellytyksiä uusien innovaatioiden synnyttämiselle.

Laadunhallinta – avaimesi hyvään johtamiseen ja asiakastyytyväisyyteen

Webinaarissanne 2.11.2023 kuulimme käytännön tietoa ja kokemuksia laadunhallinnan standardeista. Tietopaketin esittivät SFS:n asiantuntija Risto Pulkkanen ja SP Stainlessin kehitysinsinööri Hannele Ranta.

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja

Menestyäkseen yritysten ja julkisten organisaatioiden on huomioitava toimintansa vaikutukset meitä ympäröivään maailmaan ja ihmisiin. Kapeakatseinen voitontavoittelu ei kanna pitkälle, kun sidosryhmät vaativat vastuullisuutta.

Johtamistakin voi sertifioida

Kun olet rakentanut johtamisestasi järjestelmällistä standardeilla, voit hankkija organisaation ulkopuolisen toimijan arvioimaan sitä, miten hyvin johtamisesi vastaa standardien vaatimuksia.

Sertifikaatti on organisaation ulkopuolisen tahon osoitus ja varmistus siitä, että organisaation johtaminen vastaa standardin vaatimuksia. Ulkopuolinen osoitus kannattaa hankkia, jos organisaatio kokee sen hyödylliseksi: sertifikaatti voi tuoda erilaisia näkökulmia ja kertoa ulkopuolisille sidosryhmille organisaation asiakaskeskeisyydestä ja kyvystä panostaa asiakastyytyväisyyteen.

Standardi, sertifikaatti ja CE-merkintä – tunne erot ja yhtäläisyydet

Yksi yritys kertoo käyttävänsä standardia, toisella taas on samaan standardiin pohjautuva sertifikaatti. Molempien valmistamat tuotteet ovat myös CE-merkittyjä. Miksi vain toisella yrityksellä on sertifikaatti, vaikka molemmat käyttävät samaa standardia? Entä miksi CE-merkintä on molempien valmistamissa tuotteissa?

ISO 14001 ja minä – yli 25 vuotta yhteistä matkaa

Syksyllä 2021 tuli täyteen 25 vuotta ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 ensimmäisen version julkaisusta. Olen tallannut standardin matkassa jo neljännesvuosisadan ajan ja yhteinen matkamme jatkuu. Mitä kaikkea sen varrelle on mahtunut?

Näin otat ISO 9000 -sarjan standardit käyttöön oikein

ISO 9000 -standardisarjan päästandardeja on kolme. ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 9004 ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja ja tunnettuja laadunhallinnan standardeja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä, kokonaisuutena. Missä järjestyksessä organisaation kannattaa perehtyä sarjan standardeihin ja soveltaa niitä käytäntöön? Sarjan etenemisjärjestyksellä on merkitys, joka kannattaa tiedostaa.

Hanki standardit – saat meiltä henkilökohtaista palvelua

Standardit ostat helposti SFS-kaupasta. Jos tarvitset apua sopivien standardien valintaan tai sinulla on muuta kysyttävää standardeista, autamme mielellämme. Myyntimme etsii aina vastauksen kysymyksiisi ja auttaa sinua valitsemaan parhaiten tarpeisiisi soveltuvat standardit.

Kun haluat ostaa standardin, rekisteröidy ensin verkkokaupan käyttäjäksi. Standardin ostettuasi voit ladata sen käyttöösi saman tien. Standardin tilaaminen painettuna julkaisuna onnistuu myös verkkokaupan kautta.

SFS palvelee

Standardien myynti

Soita: 09 1499 3353
Viesti: sales@sfs.fi
Johtamisen standardit ovat avain menestykseen – kaikissa organisaatioissa.