Siirry sisältöön
case: Stairon

Standardit auttavat laitevalmistajaa kehittymään – näin bisnes ja palvelu parantuvat

Stairon on hyvä esimerkki pk-yrityksestä, joka käyttää standardeja aktiivisesti liiketoimintansa kehittämiseen. Tulokset näkyvät esimerkiksi asiakaspalvelun nopeudessa, kustannussäästöissä ja ennakoinnissa.

Muikeat ilmeet seuraavat hitsausrobottia Staironin tuotantohallissa. Upouusi laite on vastikään otettu käyttöön ja masiina on yksi teollisen laitevalmistajan kilpailuvalteista.

Turkulainen Stairon Oy valmistaa ja kehittää prosessilaitteita ja koneita eri alojen teollisuusyrityksille. Asiakkaita on niin kotimaassa kuin ulkomailla.

”Teemme mittatilaustyötä sarja- tai yksittäistuotantona. Meillä ei ole omia tuotteita, vaan kaikki tehdään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Teräksestä tai alumiinista valmistetut tuotteet ovat uniikkikappaleita”, Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä tiivistää.

Asiakkaat ovat eri teollisuuden aloilta, kuten paperi-, kartonki- ja selluteollisuudesta, kaivosteollisuudesta, puolustusteollisuudesta, kestävästä cleantech-teknologiasta sekä elintarvike- ja automaatioalalta.

Pk-yrityksellä on iso tukku standardeja online-palvelussa

Stairon on oiva esimerkki pk-yrityksestä, jonka arjessa standardeilla on merkittävä rooli. Hitsausalan yrityksen toimintaa määrittävät esimerkiksi laatustandardi (ISO 9001), ympäristöjohtamisen standardi (ISO 14001), työterveyden ja työturvallisuuden standardi (ISO 45001) ja metallien sulahitsauksen laatustandardi (SFS-EN ISO 3834-2).

Lisäksi käytössä on kymmeniä hitsaukseen, koneturvallisuuteen, teräs- ja alumiinirakenteiden toteutukseen ja nesteiden varastointiin liittyviä standardeja.

Niitä käytetään ja hallinnoidaan SFS Online -palvelun kautta. Digitaalinen palvelu on käytössä lähes päivittäin. Siellä standardit ovat järjestyksessä, ajan tasalla ja aina käytettävissä.

”SFS Online on kätevä ja helppo työkalu! Kaikki standardit ovat samassa paikassa ja helposti saatavilla – myös tien päällä. Meillä on todella paljon standardeja, ja paperiversioina niitä olisi hankala käyttää”, projektipäällikkö Aaro Kivistö sanoo.

Standardit nopeuttavat asiakaspalvelua ja tuovat kustannussäästöä

Standardeista on suoraa hyötyä Staironin liiketoiminnassa. Ne nopeuttavat ja selkeyttävät kaupankäyntiä. Asiakaspalvelu on helppoa, kun peruslaatutaso on selvillä.

”Kaikkea ei tarvitse sopia erikseen, koska standardit määrittävät lähtötason. Kilpailuetua syntyy siinä vaiheessa, kun ylitämme tuon lähtötason”, Timo Kylä-Nikkilä sanoo.

Staironille standardit tuovat myös kustannussäästöä. Tuotannossa syntyy vähemmän virheitä, toiminnan laatu on tasaisempaa ja kattava tieto ohjaa kehitystyötä.

Lisäksi Stairon saa standardeista apua omien palvelujensa myyntiin ja markkinointiin.

”Meidän on helppo keskustella asiakkaiden kanssa suoraviivaisesti, kun voimme viitata sovittuihin toimintatapoihin. Standardit ovat myös hyvä referenssi toiminnastamme”, myyntipäällikkö Antti Reivonen kertoo.

Jatkossa standardit pääsevät näkyvämmin mukaan Staironin markkinointiin. Niiden edellytykset ja käyttötarkoitukset tullaan selittämään yrityksen uudistuvilla verkkosivuilla.

Meidän on helppo keskustella asiakkaiden kanssa suoraviivaisesti, kun voimme viitata sovittuihin toimintatapoihin. Standardit ovat myös hyvä referenssi toiminnastamme.

Ennakointia ja vastuullisuutta tukevaa toimintaa

Monesti asiakkaat osaavat vaatia standardeja ja sertifikaatteja. Sertifikaatit osoittavat, että yritys tai tuote täyttää standardien vaatimukset.

Staironilla sertifikaatteja esitellään mielellään, koska laatutodistukset nopeuttavat asiakaspalvelua.

Parhaimmillaan standardit voivat auttaa yritystä ennakoimaan tulevia vaatimuksia. Esimerkiksi tulossa oleva EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) vaikuttaa jo nyt Staironin toimintaan. Direktiivi tulee edellyttämään yrityksiltä nykyistä selkeämpää vastuullisuusraportointia.

”Meidän pörssiasiakkaamme haluavat tätä dataa jo nyt. Onneksi direktiivissä on paljon kosketuspintoja johtamisjärjestelmän standardeihin. Oli helpotus huomata, että direktiivissä tullaan edellyttämään osittain samoja asioita kuin jo käyttämissämme standardeissa”, Timo Kylä-Nikkilä sanoo.

Jani Uutela Stairon Oy
Staironin liiketoiminnassa standardeilla on merkittävä rooli. Ne nopeuttavat ja selkeyttävät kaupankäyntiä. Standardit tuovat myös kustannussäästöä, kun toiminnan laatu on tasaisempaa ja tuotannossa syntyy vähemmän virheitä. Kuvassa Jani Uutela.

Sertifikaatti voimauttaa ja vahvistaa luottamusta

Toiminnan järjestelmällinen kehittäminen standardien avulla on olennainen osa Staironin nykykulttuuria. Sertifioidut toimintatavat voimauttavat yrityksen omaa väkeä ja vahvistavat luottamusta niin omaan osaamiseen kuin tulevaisuuden näkymiin.

Seuraavaksi tähtäimessä on puolustusteollisuuteen liittyvä NATOn AQAP-sertifikaatti. Sen avulla Staironin liiketoimintaa voidaan laajentaa voimakkaasti kasvavalla puolustusteollisuuden alalla.

Standardien hyvät vaikutukset hyödyttävät myös Staironin yhteistyökumppaneita. Kun yhteiset toimintatavat ja laatuvaatimukset ovat selkeät, ne on helppo välittää myös alihankkijoille.

”Näin voimme olla varmoja, mitä olemme alihankkijoilta ostamassa, ja että täytämme asiakkaiden vaatimukset”, Antti Reivonen sanoo.