Siirry sisältöön

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Tunnus:SFS-ISO 45001:2018
Nimi:Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita

Työterveys ja työturvallisuus kuntoon standardilla

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle maailmanlaajuisesti. Standardin mukainen toiminta edistää useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) tasa-arvosta terveyteen ja hyvinvointiin.

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Sen avulla liiketoimintakin hyötyy, kun

  • työtapaturmat vähenevät
  • vakuutusmaksut alenevat
  • kehittyy työterveyttä ja -turvallisuutta parantava kulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan toimimaan aktiivisesti oman terveytensä ja turvallisuutensa hyväksi
  • johto sitoutuu vahvemmin työsuojelun parantamiseen
  • lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttäminen helpottuu
  • organisaation maine paranee.

ISO 45001 on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa, kuten laadunhallinnan ISO 9001:n ja ympäristöasioiden hallinnan kanssa. Se sopii kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön eikä sen käyttö ole sidottu mihinkään toimialaan.

OHSAS 18001 jää historiaan

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO julkaisi ISO 45001 -standardin maaliskuussa 2018. Standardin laadinnassa huomioitiin muut työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat sopimukset, ohjeet ja standardit, ja se korvaa laajasti käytetyn kansainvälisen julkaisun OHSAS 18001.

Organisaatioilla, joilla on akkreditoitu OHSAS 18001 -sertifikaatti, on syyskuun 2021 loppuun asti aikaa muuttaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmänsä vastaamaan ISO 45001 -standardia.

Lataa esitteemme (pdf) työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardista: