Siirry sisältöön

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Tunnus:SFS-EN ISO 45001:2023
Nimi:Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita

Työterveys ja työturvallisuus kuntoon standardilla

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle maailmanlaajuisesti. Standardin mukainen toiminta edistää useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) tasa-arvosta terveyteen ja hyvinvointiin.

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Sen avulla liiketoimintakin hyötyy, kun

 • työtapaturmat vähenevät
 • vakuutusmaksut alenevat
 • kehittyy työterveyttä ja -turvallisuutta parantava kulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan toimimaan aktiivisesti oman terveytensä ja turvallisuutensa hyväksi
 • johto sitoutuu vahvemmin työsuojelun parantamiseen
 • lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttäminen helpottuu
 • organisaation maine paranee.

ISO 45001 on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa, kuten laadunhallinnan ISO 9001:n ja ympäristöasioiden hallinnan ISO 14001:n kanssa. Se korvaa aiemmin laajasti käytetyn julkaisun OHSAS 18001.

Vinkkejä standardin käyttöönottoon

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi sopii kaikenkokoisille organisaatioille eikä sen käyttö ole sidottu mihinkään toimialaan. Nämä vinkit auttavat alkuun standardin käyttöönotossa:

 • Analysoi organisaatiosi toimintaympäristö työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden osalta.
 • Määrittele työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän kattavuus ja tarkoitus: mitä tuloksia järjestelmällä halutaan saavuttaa.
 • Määrittele työterveyden ja työturvallisuuden toimintaperiaatteet ja tavoitteet.
 • Päätä aikataulu ja suunnittele toimenpiteet järjestelmän toteuttamiseksi.
 • Selvitä mahdolliset puutteet resursseissa tai osaamisessa, jotka on korjattava ennen standardin käyttöönottoa.

Ohjestandardeja ISO 45001:n tueksi

Alan standardien laadinta jatkuu ISOssa. Tekeillä on ohjestandardeja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän käyttöönoton ja kehittämisen tueksi. Valmiiksi on saatu jo psyykkistä työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva standardi Ohjeita psykososiaalisten riskien hallintaan (SFS-ISO 45003).

Tutustu myös ISOn ja UNIDOn yhteistyönä laatimaan käsikirjaan ISO 45001 Occupational health and safety management systems. A practical guide for small organizations. Pienehköille yrityksille suunnattuun oppaaseen on koottu lisätietoa ja käytännön esimerkkejä standardin soveltamisesta. Opas on englanninkielinen, ja sen voi hankkia painettuna (SFS-käsikirja 845) tai sähköisenä (SFS-eKirja 845).