Siirry sisältöön

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Tunnus:SFS-EN ISO 45001:2023
Nimi:Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita

Työterveys ja työturvallisuus kuntoon standardilla

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle maailmanlaajuisesti. Standardin mukainen toiminta edistää useita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) tasa-arvosta terveyteen ja hyvinvointiin.

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Sen avulla liiketoimintakin hyötyy, kun

 • työtapaturmat vähenevät
 • vakuutusmaksut alenevat
 • kehittyy työterveyttä ja -turvallisuutta parantava kulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan toimimaan aktiivisesti oman terveytensä ja turvallisuutensa hyväksi
 • johto sitoutuu vahvemmin työsuojelun parantamiseen
 • lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttäminen helpottuu
 • organisaation maine paranee.

ISO 45001 on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa, kuten laadunhallinnan ISO 9001:n ja ympäristöasioiden hallinnan ISO 14001:n kanssa. Se korvaa aiemmin laajasti käytetyn julkaisun OHSAS 18001.

Vinkkejä standardin käyttöönottoon

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi sopii kaikenkokoisille organisaatioille eikä sen käyttö ole sidottu mihinkään toimialaan. Nämä vinkit auttavat alkuun standardin käyttöönotossa:

 • Analysoi organisaatiosi toimintaympäristö työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden osalta.
 • Määrittele työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän kattavuus ja tarkoitus: mitä tuloksia järjestelmällä halutaan saavuttaa.
 • Määrittele työterveyden ja työturvallisuuden toimintaperiaatteet ja tavoitteet.
 • Päätä aikataulu ja suunnittele toimenpiteet järjestelmän toteuttamiseksi.
 • Selvitä mahdolliset puutteet resursseissa tai osaamisessa, jotka on korjattava ennen standardin käyttöönottoa.

Ohjestandardeja ISO 45001:n tueksi

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän käyttöönoton ja kehittämisen tueksi on saatavilla useita hyviä ohjestandardeja:

 • Ohjeita ja käytännön esimerkkejä standardin ISO 45001 mukaisen TTT-järjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen (SFS-ISO 45002)
 • Ohjeita psyykkisen terveyden ja turvallisuuden sekä työhyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla (SFS-ISO 45003)
 • Ohjeita indikaattorien asettamiseen ja TTT-toiminnan tason seuraamiseen, mittaamiseen, analysoimiseen ja arviointiin (SFS-ISO 45004, saatavilla vain englanninkielisenä)
 • Ohjeita infektiotautien ehkäisyyn, torjuntaan ja hallintaan työpaikoilla (SFS-ISO 45006, saatavilla vain englanninkielisenä)