Siirry sisältöön
case: Kiilto

Standardointityö on edunvalvontaa

Standardien luomisessa alaa tuntevien tasapuolinen kuuleminen on tärkeää. Kiilto on mukana tuomassa työhön oman yrityksen, pk-yritysten ja Suomen näkökulman.

Rakentamisessa standardit ovat tukevasti vallassa. Jos rakennustuotteen ominaisuudet eivät ole standardien mukaisia, sillä ei ole asiaa Euroopan markkinoille. Standardeilla on myös tärkeä rooli kestävässä rakentamisessa, kuten tuotteiden bio-osuuksien määrittämisessä.

Kiillon ympäristötaseeseen vaikuttavat myös tuotteet, joilla asiakkaiden on mahdollista pienentää omaa ympäristöjalanjälkeään. Kuva: Kiilto

Monenlaiset äänet kuuluviin

Kiilto haluaa olla mukana standardoinnissa pitämässä huolta siitä, että työssä tulevat kuulluksi monenlaiset näkemykset.

”Biopohjaisten tuotteiden standardointityössä on mukana paljon isoja metsä- ja kemikaaliyhtiöitä, Suomesta esimerkiksi UPM, StoraEnso ja Neste. Toisaalta edustettuna on myös maita, joissa rakentamisen olosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin meillä”, kertoo Lilli Puntti, Kiillon Head of Product Safety and Sustainability.

Kiilto on mukana varmistamassa, että Suomen ääni tulee kuuluviin ja että päätöksenteko ei perustu pelkästään suuryhtiöiden näkökulmaan. Isot yritykset voisivat esimerkiksi ajaa läpi testausstandardeja, joita pystyisivät noudattamaan vain muutamat harvat testauslaitokset maailmassa.

Jos et ole mukana standardoinnissa, et saa ääntäsi kuulumaan!

Lilli Puntti, Head of Product Safety and Sustainability, Kiilto

”Me haluamme vaikuttaa, ettei standardeihin tule mitään mahdottomia vaatimuksia. Lisäksi meistä pienilläkin yrityksillä pitää olla mahdollisuus tehdä ympäristövastuullisuustyötä standardien pohjalta.”

Varustautumista tulevaan

Kiilto saa standardoinnista myös etukäteen tietoa tulevista muutoksista vaatimuksissa ja muualla maailmassa käydystä keskustelusta.

”Näin voimme saada vinkkejä ja muokata omaa toimintaamme niin, että kun tuotteen tai testauksen vaatimukset muuttuvat, me olemme jo valmiita siihen”, Puntti kuvailee.

Hyvä esimerkki tästä on biodiversiteettistandardi. Sen valmistuminen kestää vielä vuosia, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi toimiin on ryhdyttävä jo nyt. Standardoinnissa mukana olevat tietävät, mitä on tulossa, ja voivat näin ryhtyä muokkaamaan omia käytäntöjään sen mukaisesti.

Liima voi edistää ilmastopositiivisuutta

Kiillon tavoitteena on ympäristöjohtajuus ja ympäristötavoitteet on asetettu korkealle, joten varautuminen tuleviin muutoksiin on paikallaan.

Esimerkiksi Kiillon Lempäälän-tehtaalla on panostettu energiaratkaisuihin. Yli 3 000 aurinkopaneelia katolla, maalämmön hyödyntäminen ja prosessin hukkalämmön talteenotto tekee laitoksesta niin energiatehokkaan, että lämpöä jää kesällä yli myytäväksi kaukolämpöverkkoon.

Erittäin suuri vaikutus yhtiön omaan ympäristötaseeseen on tietenkin sen tuotteilla, joilla asiakkaat voivat pienentää omaa ympäristöjalanjälkeään. Kiilto vähentää jatkuvasti fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää jätemäärää joka vuosi.

”Puurakentaminen on hyvä esimerkki siitä, mitä liimausratkaisuillamme voi tehdä. Ristiinliimatuista puukerroksista tehdyillä monikerroslevyillä voidaan edistää ilmastopositiivista rakentamista”, toteaa Jyrki Tiihonen, Kiillon HSEQ-päällikkö.

Täällä Pohjolassa vietämme suurimman osan vuodestamme sisätiloissa, joten rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus myös turvallisuuteemme ja terveyteemme.

Liiketoiminnan apurina

Loppujen lopuksi standardeissa on kyse yhtiön toiminnan jatkuvuudesta.

”Standardin mukaiset ja sertifioidut johtamisjärjestelmät ovat nykyisin lähtöolettamus. Ilman vaikkapa ISO 9001 -laatujärjestelmää keskustelu suurien asiakkaiden kanssa tuskin jatkuisi. Eikä lattiatasoitteitamme voisi myydä ilman CE-merkintää”, Tiihonen sanoo.

Myös investointeja on mietittävä standardien vaatimusten pohjalta, ja tuotekehityksessä on katsottava tarkkaan, että tuotteet itse täyttävät kohdemarkkinoiden standardien vaatimukset ja että tuotteet testataan niiden mukaisesti.

Standardointityöhön osallistuvat kiiltolaiset toimivat kaikki tuotekehityksessä, ja he vievät työryhmissä saatua tietoa eteenpäin yrityksen sisällä.

”Standardointiin osallistumisessa termit ja toimintatavat voivat tuntua aluksi hankalilta hahmottaa, mutta kannustaisin muitakin lähtemään mukaan. Se on omaa edunvalvontaa – jos et ole mukana, et saa ääntäsi kuulumaan!” Puntti korostaa.

Kiilto

Vuonna 1919 perustettu Kiilto on kasvava suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja.

Kiillon pesuaineet tuntee varmasti valtaosa suomalaisista, mutta yhtiö tekee myös paljon tuotteita ammattilaisten käyttöön – paitsi puhdistusratkaisuja myös teollisuuden liimoja ja rakentamisessa tarvittavia tasoitteita, laasteja ja liimoja.

Noin 800 kiiltolaista työskentelee yhdeksässä maassa, joista kolmessa on tuotantoa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 260 miljoonaa euroa. Kiilto aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä.