Siirry sisältöön
case: Sitema Oy

Laatua ja luottamusta standardeista

Standardit auttavat Sitemaa pitämään energiainfrahankkeissa tärkeää laatua ja turvallisuutta korkealla ja helpottavat uusien työntekijöiden perehdytystä. Yritys pitää standardeja hyödyllisinä kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnan edistämisessä.

Energia-alan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava Sitema on rakentanut toimintaansa järjestelmällisesti standardien pohjalta. 30 henkeä työllistävässä yrityksessä nähtiin standardien hyödyt liiketoiminnan edistämisessä.

”Meille on ollut yhtiön perustamisesta vuonna 2018 lähtien ajatuksena, että jonain päivänä sertifioimme toimintajärjestelmiämme. Siksi läksimme rakentamaan etenkin laatujärjestelmää alusta asti standardien mukaiseksi”, Siteman toimitusjohtaja Tuomas Maasalo kertoo.

Parempaa palvelua puhtaan tulevaisuuden hyväksi

Sitema auttaa energiainfrahankkeissa kaikkia osapuolia saavuttamaan yhteisesti asetetut tavoitteet. Yhtiö on tiiviisti mukana sähköverkkojen tehostamisessa sekä uusiutuvan aurinko- ja tuulienergian hankkeissa ja edistää näin puhdasta tulevaisuutta ja vihreää siirtymää.

Vaikka asiakkaatkin usein vaativat standardien noudattamista, Sitemalle tärkeintä on kuitenkin niiden tuoma oman toiminnan tehokkuus ja tuki liiketoiminnalle. Standardien ohjeet ja vaatimukset ohjaavat toimintaa.

”Koska toimimme energia-alalla, laatu ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä meille. Standardit toimivat meille ohjenuorana ja parantavat palveluidemme laatua. Näin ne edistävät myös liiketoimintaamme.”

Maasalon mukaan varsinkin sertifioitu laatujärjestelmä luo luottamusta asiakkaissa, sillä se kertoo tietystä laatutasosta.

Sitema Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Maasalo
Sitema Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Maasalo kertoo, että yritykselle on tärkeintä standardien tuoma tehokkuus toimintaan ja tuki liiketoiminnalle. Lisäksi monet asiakkaat vaativat standardien käyttöä.

Sertifiointi vuoden projekti

Sertifioinnista on organisaatioille etua: se on ulkopuolisen tahon todentama osoitus siitä, että organisaatio täyttää valitun standardin vaatimukset. Sertifiointi on vapaaehtoinen menettely, joka voi kohdistua johtamisjärjestelmään, tuotteeseen, prosessiin tai henkilöön

Sertifiointia pidetään usein erittäin rankkana ponnistuksena, mutta Sitemassa siinä päästiin suhteellisen helpolla. Koska yhtiössä oli alusta lähtien tavoitteena sertifioida johtamisjärjestelmänsä, prosessien kuvaukset ja dokumentit olivat valmiiksi hyvässä kunnossa. Silti valmistautuminen vei noin vuoden.

”Sertifiointi vaatii pienen ydinryhmän, joka vie asiaa eteenpäin projektimaisesti. Viime kädessä mukaan pitää ottaa koko organisaatio, jotta kaikki toimivat sovitulla samalla tavalla. Se on aivan oma ponnistuksensa.”

Sitemassa suurena apuna olivat sisäiset auditoinnit. Ne avasivat silmiä huomaamaan kehityskohteita ja auttoivat näin kehittämään toimintaa edelleen. Niiden ansioista ulkoinen sertifiointiauditointi sujui sittemmin mukavasti, eikä isoja poikkeamia löytynyt.

Sitema sai suunnittelu- ja asiantuntijapalveluilleen sertifikaatit laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusstandardeista vuonna 2022. Sertifiointi kattaa energiainfran suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Hyötyä perehdytyksessä

Laadun, toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden lisäksi standardien mukaan toimimisesta on suurta hyötyä perehdyttämisessä. Uudet työntekijät ovat kiittäneet siitä, että Sitemassa on kuvattu toimintajärjestelmä ja prosessit selvästi.

– Kannustaisinkin kaikenkokoisia yrityksiä hyödyntämään standardeja ja sertifioimaan toimintajärjestelmiään. Kynnys on matalalla, mukaan vain!

Sitema Oy

Sitema Oy on vuonna 2018 perustettu energiainfrastruktuurin suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Yhtiön tiimillä on monipuolista kokemusta rakennuttajan, päätoteuttajan sekä materiaalitoimittajan rooleista sähköverkko-, tietoliikenne-, energia- ja kiinteistöinfrahankkeissa. Yhtiö on mukana monenlaisissa uusiutuvan energian hankkeissa aurinko- ja tuulienergiasta akkuteknologiaan. Sitemalla on noin 30 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 3,65 miljoonaa euroa.

Sitema on v. 2022 saanut sertifikaatit seuraavista johtamisen standardeista: