Siirry sisältöön

ISO 9000 Laadunhallinnan standardisarja

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Sarja on maailmanlaajuisesti tunnettu vaikuttavien ja tehokkaiden laadunhallintajärjestelmien perustana.

Tunnus:SFS-EN ISO 9000
Nimi:Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto

Keskeisimmät standardit standardisarjassa

Standardissa ISO 9001:2015 painopiste on luottamuksen kasvattamisessa organisaation tuotteisiin ja palveluihin, kun taas standardissa ISO 9004:2018 painopiste on luottamuksen kasvattamisessa organisaation kykyyn saavuttaa jatkuva menestys.

Laadunhallinnan ydintä kuvaavat standardit ISO 9000 Perusteet ja sanasto, ISO 9004 Ohjeita jatkuvaan menestykseen, ISO 9001 Vaatimukset ja ISO ISO/TS 9002 Soveltamisohjeita ISO 9001:lle. Lisäksi on olemassa perusstandardeja tukevia ohjeita ja auditointiohjeet standardissa ISO 19011.
ISO 9000 -sarjan standardit opastavat kohti järjestelmällistä laadunhallintaa. Parhaaseen tulokseen pääsee perehtymällä sarjaan laajasti.

Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista. Komitean ISO/TC 176 vastinryhmä Suomessa on SFS/SR 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.

Käsikirja pk-yritysten avuksi

ISO 9000 -standardisarjaa voi hyödyntää kaiken kokoiset yritykset ja organisaatiot. Pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön on laadittu käsikirja, jossa annetaan laadunhallintajärjestelmän laatimista ja toteuttamista koskevia ohjeita.

Tutustu SFS-käsikirja 807 Standardi ISO 9001:2015 pk-yritysten näkökulmasta. Kuinka toimia.

Sertifiointi Suomessa

ISO 9001 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. FINASin akkreditoimat sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta. SFS ei toimi sertifiointielimenä.

Lataa julkaisumme (pdf) laadunhallinnan periaatteista ja ISO 9000 -standardisarjasta: