Siirry sisältöön

Kone- ja tuotantotekniikka, metallit

Metallien sekä kone- ja tuotantotekniikan aihealueella on iso joukko standardeja, jotka on tarkoitettu avuksi muun muassa koneiden, laitteiden ja erilaisten rakenteiden suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen.

Standardit avuksi suunnittelusta asennukseen

Standardit sisältävät koneiden ja laitteiden toiminnallisuuteen, suorituskykyyn ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Ne voivat myös määritellä materiaaleja ja mittoja tiettyä käyttötarkoitusta varten.

Standardeista saa apua suunnitteluun, valmistukseen, hankintaan ja asennukseen. Niitä voi käyttää myös laadunhallinnassa, testauksessa ja tarkastuksessa.

Koneturvallisuusstandardit lainsäädännön tukena

Koneiden turvallisuudesta määrätään laissa EU:n konedirektiivillä. Lainsäädäntö antaa hyvin yleiset raamit koneiden turvallisuudelle. Siksi sen tueksi on laadittu standardeja, jotka esittävät vaatimusten tarkempia teknisiä ratkaisuja.

Koneturvallisuusstandardit käsittelevät koneturvallisuuden perusteita, koneiden suojaustekniikkaa, toiminnallista turvallisuutta, ilmassa kulkeutuvien ainepäästöjen hallintaa ja mittaamista sekä koneiden kulkuteitä, hygieniaa ja paloturvallisuutta. Monille konetyypeille on laadittu omia turvallisuusstandardeja, joita noudattamalla voi varmistua tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Monet konetekniikan eurooppalaiset standardit ovat yhdenmukaisia alan maailmanlaajuisten standardien kanssa. Tällä on suuri merkitys, sillä tuotteilla käydään pääsääntöisesti globaalia kauppaa. Alan eri asiantuntijoiden kattava osallistuminen standardointityöhön takaa sen, että standardit pysyvät mukana konetekniikan kehityksessä.

Lisää tietoa koneturvallisuuteen, -tekniikkaan ja -suunnitteluun liittyvistä standardeista METSTAn verkkosivuilla

Tärkeimpiä koneturvallisuuden standardeja SFS-käsikirjoissa

Turvallisia nostureita ja nostoapuvälineitä

Standardeja on laadittu eri nosturityyppien turvallisuuteen, suorituskykyyn ja toiminnallisuuteen liittyen. Eurooppalaiset nosturien tuotestandardit on yhdenmukaistettu suhteessa EU:n konedirektiiviin.

Eri nosturityyppien lisäksi yhtenä keskeisenä standardoinnin kohteena ovat erilaiset nostoapuvälineet sekä niiden testaus ja turvallisuus.

Standardit esittävät laatuvaatimuksia ja suosituksia hitsaukseen

Hitsaukseen liittyy yli 300 standardia. Standardit koskevat muun muassa hitsausohjeita, hitsiluokkia ja laatuvaatimuksia. Ne tarjoavat valmistavalle teollisuudelle hyvä perusteet hitsauksen laatuvaatimusten määrittelyyn.

Hitsauksen tärkeimpiä standardeja

Hitsauksen SFS-käsikirjat

Vaatimuksia metallisten tuotteiden ominaisuuksille, mitoille ja muodoille

Metallit ja metalliseokset ovat keskeisessä roolissa erilaisten koneiden, laitteiden ja rakenteiden valmistuksessa. Metalliset materiaalit ja niistä valmistetut tuotteet ovat kattavasti standardoituja. Standardit käsittelevät tyypillisesti tuotteiden teknisiä toimitusehtoja, vaatimuksia mekaanisille ominaisuuksille, kemialliselle koostumukselle sekä tuotteiden mitoille ja muodoille.

Standardit on tarkoitettu avuksi materiaalien käyttäjille suunnittelussa, hankinnassa, valmistuksessa sekä laadun suunnittelussa, varmistuksessa ja tarkastuksessa. Ne ovat yhteinen kieli valmistajien, käyttäjien ja valvovien viranomaisten välillä.

Tutustu terässtandardeihin tarkemmin 28-sivuisen oppaan avulla (pdf).

3D-tulostuksen standardointi kasvaa

3D-tulostus on vielä uusi valmistusmenetelmä, ja siksi siihen liittyy kohtalaisen vähän standardeja. Standardien määrä kasvaa kuitenkin vuosittain. Standardit valmistellaan pääosin maailmanlaajuisen standardointijärjestön ISOn työryhmissä yhteistyössä ASTM:n (American Society for Testing and Materials) kanssa, mutta standardeja on alettu tehdä myös Euroopassa standardointijärjestö CENin työryhmissä.

Tällä hetkellä keskeisenä standardoinnin kohteena ovat 3D-tulostuksen parissa työskentelevän henkilöstön pätevöintiin sekä jauhemaisten raaka-aineiden turvalliseen säilytykseen liittyvät standardit.

Standardeja metallien kiertotalouden tueksi

Kriittisten materiaalien, kuten tiettyjen metallien, riittävyyden takaamiseksi kierrätyksellä on suuri merkitys. Myös standardoinnilla pyritään tukemaan metallien kiertotaloutta, materiaalien uudelleen käytettävyyttä sekä raaka-ainetehokkuutta. Standardit käsittelevät myös kaivosten hallintaa ja kestävää suunnittelua.