Siirry sisältöön

Miten voin osallistua standardointiin?

Standardointiin on mahdollista osallistua monella tavalla. Kaikkien alansa kehityksestä kiinnostuneiden kannattaa osallistua liittymällä standardointiryhmään, seuraamalla standardoinnin etenemistä tai kommentoimalla standardiehdotuksia.

Standardointi on strateginen valinta

Standardointiin osallistumisesta on yrityksellesi suoraa hyötyä. Kun osallistut, yrityksesi on etulyöntiasemassa, sillä saat ensikäden tietoa toimialaasi vaikuttavista tekijöistä ja pystyt ottamaan ne huomioon omassa liiketoiminnassasi.

Osallistuminen on strateginen ratkaisu, jonka moni suomalainen ja kansainvälinen yritys on jo tehnyt. Onko sinun yrityksessäsi arvioitu standardoinnin liiketoiminnalliset hyödyt?

Video: Miten ja miksi standardeihin vaikutetaan?

Miksi kannattaa osallistua?

Standardi ei ole – eikä sen pidä olla – ylhäältä päin saneltu vaatimus. Standardointi on kaikille avointa; kuka tahansa voi osallistua standardien laadintaan ja näin vaikuttaa niiden sisältöön.

Standardointityöhön osallistumisesta on monia etuja:

  • Saat ennakkotietoa tulevista standardeista.
  • Voit vaikuttaa standardien sisältöön.
  • Pysyt ajan tasalla eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa standardoinnissa.
  • Verkostoidut alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Saat kilpailuetua organisaatiollesi.
  • Helpotat organisaatiosi tuotteiden ja palveluiden sopeuttamista standardien vaatimuksiin.

Osallistumalla vaikutat vahvimmin

Standardointiryhmässä voit seurata kansainvälisen standardoinnin etenemistä, osallistua standardiehdotusten kommentointiin ja verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa. Seurantapalvelussa voit seurata niitä standardointialueita, joita varten ei ole perustettu kansallista standardointiryhmää. Työryhmässä voit osallistua suomalaisten standardien laatimiseen.

Standardointiin voi osallistua kuka tahansa. Usein mukana on viranomaisten, teollisuuden, kaupan ja kuluttajien edustajia, monesti myös asiantuntijoita korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Ryhmien uudet jäsenet perehdytetään standardointiin ja sen prosesseihin.

Standardointiryhmät

Standardointiryhmät toimivat toimialueensa standardoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardointiryhmät seuraavat ja osallistuvat alansa maailmanlaajuiseen (ISO) tai eurooppalaiseen (CEN) standardointiin sekä vaikuttavat siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.

Standardointiryhmän toiminta rahoitetaan ryhmän jäseniltä perittävillä vuosittaisilla osallistumismaksuilla. Jos standardointiryhmä saa toimintaansa ulkopuolista rahoitusta, ryhmän jäsenyys on maksutonta. Tieto SFS:n ylläpitämien ryhmien maksullisuudesta tai maksuttomuudesta on kunkin ryhmän esittelysivulla. Muiden kuin SFS:n standardointiryhmien toiminnan rahoitusta koskevat tiedot saat niistä vastaavilta toimialayhteisöiltä.

Seurantapalvelu

Jos jollekin kansainväliselle standardointialueelle ei ole perustettu kansallista standardointiryhmää, voit seurantapalvelun kautta silti osallistua aihealueen standardointityöhön tai seurata sen etenemistä.

Seurantapalvelussa voit seurata kansainvälisen komitean työtä dokumenttien avulla. Näin saat aina tuoretta tietoa siitä, mitä alueen standardoinnissa tapahtuu juuri sillä hetkellä. Jokaiselle seurantapalvelun aihealueelle perustetaan oma sivusto, ja standardoinnin seuraaminen on helppoa vaikkapa oman työn ohella.

Nimestään huolimatta seurantapalvelussa ei kuitenkaan tarvitse tyytyä vain seuraamaan standardointityön etenemistä, vaan työhön voi osallistua aivan yhtä aktiivisesti kuin standardointiryhmässä. Itse asiassa seurantapalvelun käyttäjällä voi olla merkittävätkin vaikutusmahdollisuudet, sillä jos Suomesta ei ole muita osallistujia, hänen kantansa voi muodostaa Suomen kannan käsiteltävinä oleviin standardointikohteisiin.

Seurannan kohteena voi olla CENin tai ISOn tekninen komitea, projektikomitea tai alakomitea.

Toiminta rahoitetaan vuosittaisilla osallistumismaksuilla, mikäli seurantapalvelu on maksullinen. Lisätiedot mahdollisista maksuista saa seurantapalvelusta vastaavalta toimialayhteisöltä.

Työryhmät

Työryhmät ovat ryhmiä, jotka laativat suomalaisia standardeja. Työryhmien jäsenyys on aina maksuton.

Suomalaisen standardin laadintatyö voidaan antaa myös jo olemassa olevalle standardointiryhmälle ja sen alaisuuteen perustettavalle työryhmälle.

Lisää tietoa standardointiin osallistuvalle.

Mitä hyötyä Tampereen Särkänniemi on saanut osallistumisesta standardointiin?

Näin pääset mukaan standardointiin

Standardointi- ja työryhmien työstä vastaa ja sitä ohjaa SFS yhdessä eri toimialoja edustavien organisaatioiden eli toimialayhteisöjen kanssa. Standardointiryhmät-sivullamme voit tarkastella Suomessa toimivia standardointi- ja työryhmiä. Siirtymällä sinua kiinnostavan ryhmän sivulle saat tiedon ryhmästä vastaavasta toimialayhteisöstä sekä henkilöstä, kehen voit olla yhteydessä, kun haluat liittyä ryhmään tai saada lisätietoja sen toiminnasta. Käynnissä olevat seurantapalvelut löytyvät osallistumislomakkeelta.

Lisätietoja SFS:n standardointiryhmien ja seurantapalvelun maksuista löydät tältä sivulta.

Katso lista standardointi- ja työryhmistä.

Voit tutustua standardeihin myös aihealueet-osiossamme.

Tutustu myös sivuun, jonne olemme koonneet hyödyllistä tietoa standardointiin osallistuvalle.

Kommentoi standardiehdotuksia

Pääset vaikuttamaan standardeihin myös lausuntopyyntöpalvelussamme. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit arvioida standardiehdotuksia ja antaa parannusehdotuksia niiden sisältöön.

Katso, millaisia ehdotuksia on nyt lausuntokierroksella, ja kommentoi niiden sisältöä!

Tee aloite uudesta standardista

Tuleeko mieleesi asia, joka vaatii standardia? Toimi itse tai ryhmäsi kanssa ja tee standardialoite!