Siirry sisältöön

SFS – standardoinnin keskusjärjestö Suomessa

Me SFS:ssä huolehdimme, että suomalaiset voivat vaikuttaa standardeihin eli markkinoiden yhteisiin pelisääntöihin ja pystyvät seuraamaan niiden edistymistä. Varmistamme myös, että Suomessa on käytettävissä yrityksiä ja organisaatioita palveleva standardikokoelma.

Luomme standardeilla tehokkaampaa ja turvallisempaa maailmaa

Standardeilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Standardien käyttö ja niihin vaikuttaminen edistävät tehokkaampaa ja turvallisempaa maailmaa.

SFS on standardoinnin keskusjärjestö Suomessa. Me vastaamme standardoinnista lukuun ottamatta sähkö- ja telealaa. Edistämme kansainvälisten standardien laadintaa maailmanlaajuisen standardointijärjestö ISOn ja eurooppalaisen standardointijärjestö CENin jäsenenä yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa.

Ylläpidämme Suomen tarpeita vastaavaa standardikokoelmaa ja koordinoimme markkinoiden tarpeita vastaavien standardien laatimista Suomessa. Tässä työssä meitä auttavat eri toimialoja edustavat organisaatiot eli toimialayhteisöt, joille standardointivastuita on delegoitu.

  • Luomme edellytykset standardoinnille (pl. sähkö- ja teleala) ja vastaamme siitä, että standardointiin liittyvät velvoitteet hoidetaan Suomessa.
  • Ylläpidämme Suomen tarpeita vastaavaa standardikokoelmaa, joka sisältää maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit.
  • Toimimme yhteistyökumppanina ulkomaisiin standardointijärjestöihin.
  • Edustamme Suomea ja edistämme Suomen etua alamme maailmanlaajuisissa ja eurooppalaisissa järjestöissä.
  • Osallistumme eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardointityöhön yhteistyössä toimialayhteisöjemme kanssa.
  • Ohjaamme ja koordinoimme kansallista standardointityötä ja vahvistamme kansalliset standardit SFS-tunnuksella.
  • Toimitamme standardien tarvitsijoille kansallisia ja kansainvälisiä standardeja ja muita julkaisuja.
  • Kerromme standardoinnista ja ylläpidämme standardointia koskevia ja standardointiin liittyviä tietojärjestelmiä.
  • Huolehdimme muista valtiovallan kanssa sovituista tehtävistä, kuten WTO-tietopisteestä standardien osalta.
Standardoinnin maailmankartta

Toimimme tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen standardointijärjestön CENin (European Committee for Standardization) ja maailmanlaajuisen standardointijärjestön ISOn (International Organization for Standardization) kanssa, joiden jäseniä myös olemme.

Lue lisää kansainvälisestä standardointityöstä.

Vahvistamme ja myymme Suomessa voimassa olevat standardit, joita on lähes 30 000. Suurin osa (97 prosenttia vuonna 2023) voimassa olevista standardeista on alun perin eurooppalaisia tai maailmanlaajuisia.

30 000

Ylläpidämme Suomessa vahvistettujen standardien luetteloa verkkokaupassamme, joka on standardien ostospaikan lisäksi niiden paras tietolähde.

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys ja rahoitamme toimintamme pääosin (81 prosenttia vuonna 2023) myyntituloilla. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän valtionrahoituksen osuus toimintamme rahoituksesta oli vuonna 2023 13 prosenttia.

Toiminnan rahoitus

Kiekkokuva, joka kertoo SFS:n vuoden 2023 rahoituksen seuraavasti: Myyntitulot 81%, Valtionrahoitus 13 prosenttia, Muu rahoitus 4 prosenttia ja Oma rahoitus 2 prosenttia.

Meillä SFS:ssä, Helsingin Kampissa, työskentelee noin 45 osaajaa monenlaisilla koulutustaustoilla ja useissa eri tehtävissä.

SFS:n strategia

Käynnissä oleva strategiakautemme on käynnistynyt vuoden 2021 alussa ja ulottuu vuoteen 2030. Strategiamme on muutosstrategia, jota arvioidaan säännöllisesti.

Lue Strategia 2030 kokonaisuudessaan.

Missio:

Kestävää kasvua ja hyvinvointia standardoinnin yhteistyöllä ja standardien käytöllä.

Visio:

SFS toimii vuonna 2030 digitaalisessa eturintamassa ja luo merkittävää, mitattavaa arvoa asiakkailleen.

Standardointi on kansainvälistä yhteistyötä

Toimintamme on vahvasti kansainvälistä. Tarjoamme suomalaiselle elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille asiantuntemuksemme ja kanavan vaikuttaa sekä eurooppalaisen että globaalin kaupan pelisääntöihin.

Markkinalähtöisiin standardeihin vaikuttaminen perustuu aina elinkeinoelämän ja Suomen kilpailukyvyn tarpeisiin.

Standardointiin osallistuu kauttamme noin 950 suomalaista organisaatiota (v. 2023), joista noin 80 prosenttia on yrityksiä. Suomalaisia asiantuntijoita osallistuu aktiivisesti kansainväliseen standardointiin, mutta kansainvälisten standardointiryhmien puheenjohtaja- ja sihteeritason vaikuttajia meillä on vain muutamia. Näin annamme valitettavasti kilpailuetua muille maille.

Osallistumme aktiivisesti sekä CENin että ISOn hallinnolliseen toimintaan ja esimerkiksi digitaalisten standardien kehitystyössä olemme Euroopan kärkitasoa.

Standardointia määrittävät asetukset ja ohjeet

Euroopan unionin jäsenenä Suomi noudattaa standardoinnissa Euroopan unionin standardointiasetusta. Lisäksi eurooppalaisen standardointijärjestö CENin ja maailmanlaajuisen standardointijärjestö ISOn jäsenenä noudatamme niiden sääntöjä ja standardoinnin ohjeistuksia.

Standardointityön suomalaiset oppaat ja eettiset ohjeet

Standardointia määrittävät suomalaiset oppaat ja eettiset ohjeet löydät sivulta, jonne on koottu hyödyllistä tietoa standardointityöhön osallistuville.

Suomalaisen standardoinnin työohjelma

CENin jäsenenä SFS:n on vuosittain julkaistava pelkästään Suomen tarkoituksiin laadittavien standardien suunnitelma eli työohjelma.

Tutustu Euroopan maiden kansallisten standardien työohjelmiin.