Siirry sisältöön

SFS – standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa

Me SFS:ssä huolehdimme, että suomalaiset voivat vaikuttaa standardeihin eli markkinoiden yhteisiin pelisääntöihin ja pystyvät seuraamaan niiden edistymistä. Varmistamme myös, että Suomessa on käytettävissä yrityksiä ja organisaatioita palveleva standardikokoelma.

Luomme standardeilla tehokkaampaa ja turvallisempaa maailmaa

Standardeilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Standardien käyttö ja niihin vaikuttaminen edistävät tehokkaampaa ja turvallisempaa maailmaa.

SFS on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. Me vastaamme standardisoinnista lukuun ottamatta sähkö- ja telealaa. Edistämme kansainvälisten standardien laadintaa maailmanlaajuisen standardisointijärjestö ISOn ja eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin jäsenenä yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa.

Ylläpidämme Suomen tarpeita vastaavaa standardikokoelmaa ja koordinoimme markkinoiden tarpeita vastaavien standardien laatimista Suomessa. Tässä työssä meitä auttavat eri toimialoja edustavat organisaatiot eli toimialayhteisöt, joille standardisointivastuita on delegoitu.

 • Luomme edellytykset standardisoinnille (pl. sähkö- ja teleala) ja vastaamme siitä, että standardisointiin liittyvät velvoitteet hoidetaan Suomessa.
 • Ylläpidämme Suomen tarpeita vastaavaa standardikokoelmaa, joka sisältää maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit.
 • Toimimme yhteistyökumppanina ulkomaisiin standardisointijärjestöihin.
 • Edustamme Suomea ja edistämme Suomen etua alamme maailmanlaajuisissa ja eurooppalaisissa järjestöissä.
 • Osallistumme eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardisointityöhön yhteistyössä toimialayhteisöjemme kanssa.
 • Ohjaamme ja koordinoimme kansallista standardisointityötä ja vahvistamme kansalliset standardit SFS-tunnuksella.
 • Toimitamme standardien tarvitsijoille kansallisia ja kansainvälisiä standardeja ja muita julkaisuja.
 • Kerromme standardisoinnista ja ylläpidämme standardisointia koskevia ja standardisointiin liittyviä tietojärjestelmiä.
 • Huolehdimme muista valtiovallan kanssa sovituista tehtävistä, kuten WTO-tietopisteestä standardien osalta.
Standardisoinnin jakautuminen eri organisaatioiden vastuulle Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.
ISOssa ja CENissä Suomea edustaa Suomen Standardisoimislitto SFS ry, sähköalan standardisointijärjestöissä IEC:ssä ja CENELECissä SESKO ry sekä telealan standardisointijärjestöissä ITUssa ja ETSIssä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen standardisointijärjestön CENin (European Committee for Standardization) ja maailmanlaajuisen standardisointijärjestön ISOn (International Organization for Standardization) kanssa, joiden jäseniä myös olemme.

Lue lisää kansainvälisestä standardisointityöstä.

Vahvistamme ja myymme Suomessa voimassa olevat standardit, joita on yli 29 000. Suurin osa (97 prosenttia vuonna 2021) voimassa olevista standardeista on alun perin eurooppalaisia tai maailmanlaajuisia.

29 000

Ylläpidämme Suomessa vahvistettujen standardien luetteloa verkkokaupassamme, joka on standardien ostospaikan lisäksi niiden paras tietolähde.

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys ja rahoitamme toimintamme pääosin (70 prosenttia vuonna 2021) myyntituloilla. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän valtionrahoituksen osuus toimintamme rahoituksesta oli vuonna 2021 14 prosenttia.

Toiminnan rahoitus

SFS:n toiminnan rahoituksesta vuonna 2021 oli 70 prosenttia myyntituloista, 14 prosenttia valtionrahoituksesta, 12 prosenttia omasta rahoituksesta ja 4 prosenttia muusta rahoituksesta.

Meillä SFS:ssä, Helsingin Kampissa, työskentelee noin 45 osaajaa monenlaisilla koulutustaustoilla ja useissa eri tehtävissä.

SFS:n strategia

Meneillään oleva strategiakautemme on käynnistynyt vuoden 2021 alussa ja ulottuu vuoteen 2030. Strategiamme on muutosstrategia, jota arvioidaan säännöllisesti.

Lue Strategia 2030 kokonaisuudessaan.

Missio:

Kestävää kasvua ja hyvinvointia standardisoinnin yhteistyöllä ja standardien käytöllä.

Visio:

SFS toimii vuonna 2030 digitaalisessa eturintamassa ja luo merkittävää, mitattavaa arvoa asiakkailleen.

Standardisointi on kansainvälistä yhteistyötä

Toimintamme on vahvasti kansainvälistä. Tarjoamme suomalaiselle elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille asiantuntemuksemme ja kanavan vaikuttaa sekä eurooppalaisen että globaalin kaupan pelisääntöihin.

Markkinalähtöisiin standardeihin vaikuttaminen perustuu aina elinkeinoelämän ja Suomen kilpailukyvyn tarpeisiin.

Standardisointiin osallistuu kauttamme yli 900 suomalaista organisaatiota, joista noin 80 prosenttia on yrityksiä. Suomalaisia asiantuntijoita osallistuu aktiivisesti kansainväliseen standardisointiin, mutta kansainvälisten standardisointiryhmien puheenjohtaja- ja sihteeritason vaikuttajia meillä on vain muutamia. Näin annamme valitettavasti kilpailuetua muille maille.

Osallistumme aktiivisesti sekä CENin että ISOn hallinnolliseen toimintaan ja esimerkiksi digitaalisten standardien kehitystyössä olemme Euroopan kärkitasoa.

Standardisointia määrittävät asetukset ja ohjeet

Euroopan unionin jäsenenä Suomi noudattaa standardisoinnissa Euroopan unionin standardisointiasetusta. Lisäksi eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin ja maailmanlaajuisen standardisointijärjestö ISOn jäsenenä noudatamme niiden sääntöjä ja standardisoinnin ohjeistuksia.

Standardisointityön suomalaiset oppaat

 • SFS-opas 4: Suomalaisen SFS-standardin laadinta ja rakenne (pdf)
 • SFS-opas 5: Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely (pdf)
 • SFS-opas 11: Ympäristöasioiden käsittely tuotestandardeissa (pdf)
  Guide for addressing environmental issues in product standards (ISO Guide 64:2008)
 • SFS-opas 13: CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat kriteerit. Suomen Standardisoimisliiton ja sen toimialayhteisöjen arvioinneissa käytettävä tarkistuslista (pdf)
 • SFS-opas 14: Eurooppalainen opas standardeista ja sääntelystä. Parempaa sääntelyä vapaaehtoisilla standardeilla. Opastusta julkisen sektorin päättäjille
 • SFS-opas 15: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen käsittely standardeissa (pdf) (CEN-CENELEC Guide 32)
 • Vakiotekstit 2021. Standardijulkaisujen vakiomuotoiset kappaleet ja niiden käännökset

Standardisointityön eettiset ohjeet

Suomalaisen standardisoinnin työohjelma

CENin jäsenenä SFS:n on vuosittain julkaistava pelkästään Suomen tarkoituksiin laadittavien standardien suunnitelma eli työohjelma.

Tutustu Euroopan maiden kansallisten standardien työohjelmiin.