Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kone- ja tuotantotekniikka, metallit / Suomalainen standardointi / Turvallisuus

SFS/TR 007 Farmarisäiliöstandardi

Ryhmä valmistelee standardia, joka koskee työmailla ja maatiloilla käytettävien palavien nesteiden siirrettäviä säiliöitä.

Standardiehdotuksen SFS 5995 valmistelu keskeytyi useampi vuosi sitten, kun säiliöiden teknisistä ratkaisuista ei löydetty konsensusta. Nyt työryhmä on koottu uudestaan ja valmistelua jatketaan. Tavoitteena on muokata sisältöä siten, että mikään merkittävä taho ei ole eri mieltä vaatimuksista.

Standardia sovelletaan työkoneiden tai laitteiden polttoaineena käytettävien palavien nesteiden varastosäiliöihin rakennus- ja metsätyömailla, maatalouskiinteistöissä sekä muissa vastaavissa kohteissa, joissa on tarvetta polttonestettä sisältävän säiliön siirtoon. Kiinteästi asennetut säiliöt eivät kuulu soveltamisalaan.

Osallistuminen työryhmään on maksutonta ja avointa kaikille tahoille.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Työmailla ja maatiloilla käytettävät palavien nesteiden siirrettävät säiliöt. Metallinen maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö 450 l … 10 000l / E949 - EI
Tätä standardia sovelletaan maanpäällisiin sylinterimäisiin makaaviin 450 l … 10 000 l metallisäiliöihin palaville nesteille. Tätä standardia sovelletaan työkoneiden tai laitteiden polttoaineena käytettävien palavien nesteiden varastosäiliöihin rakennus- ja metsätyömailla, maatalouskiinteistöissä sekä muissa vastaavissa kohteissa, joissa on tarvetta polttonestettä sisältävän säiliön siirtoon.

Tätä standardia sovelletaan normaaleissa käyttölämpötiloissa (-40 oC … 65 oC).

Tätä standardia ei sovelleta kiinteästi asennettuihin säiliöihin.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi