Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Kone- ja tuotantotekniikka, metallit

SFS/SR 102 Mittayksiköt

SFS/SR 102 toimii asiantuntijaryhmänä, joka ohjaa ja edistää mittayksiköihin ja suureisiin liittyvää standardointia Suomessa sekä osallistuu alan kansainväliseen standardointiin.

Standardointiryhmä edistää mittayksiköt ja suureet -toimialaa

SFS/SR102 osallistuu suureisiin ja mittayksiköihin liittyvään kansainväliseen standardointiin sekä ohjaa ja edistää toimialansa standardointia Suomessa. Ryhmän tehtävänä on myös toimia kansallisena asiantuntijaelimenä suureisiin ja mittayksiköihin ja niiden terminologiaan liittyvissä asioissa.

Merkittävin standardisarja ryhmän toimialalla on ISO 80000 Suureet ja yksiköt. Standardointiryhmä huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-standardien laadinnasta sekä vastaa SI-oppaan ylläpidosta.

Osallistumalla pysyt ajan tasalla

Standardointiryhmässä saat aina ensikäden tietoa standardeista. Osallistumalla SFS/SR102 Mittayksiköt -ryhmään pääset seuraamaan alan standardointia ja vaikuttamaan siihen.

Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 12
Quantities and units

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi