Siirry sisältöön
Aihealueet: Turvallisuus

SFS/SR 233 Sammutus- ja savunpoistolaitteet

Standardoinnin tarkoituksena on edistää tulipalojen hallintaa, palokuntien toimintaa sekä turvata ihmisten poistuminen palotilanteessa. Ryhmä seuraa sekä alan eurooppalaista että maailmanlaajuista standardointia.

Standardit lisäävät turvallisuutta

SR 233 toimii sammutuslaitteistojen ja savunhallinnan standardoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.

Sammutuslaitteiston tarkoituksena on sammuttaa ja/tai rajoittaa sen havaitsema palo. Savunhallinnalla varmistetaan muun muassa ihmisten poistumisen turvaaminen ja palokunnan toiminnan helpottaminen. Rakennukseen kiinteästi asennettavat sammutus- ja savunpoistolaitteet kuuluvat pelastustoimen laitelain piiriin.

Osallistu ja vaikuta

Ryhmässä pääset muiden suomalaisten alan asiantuntijoiden rinnalla osallistumaan eurooppalaisten standardien laadintaan. Standardit koskevat sprinklereitä, kaasusammutuslaitteistoja, happipitoisuutta laskevia järjestelmiä, aerosolisammutuslaitteistoja, savunhallintalaitteistoja sekä vesisumulaitteistoja koskevien standardien laaditaan.

Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 191
Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1
Smoke and heat control systems and components
ISO/TC 21
Equipment for fire protection and fire fighting
ISO/TC 21/SC 11
Smoke and heat control systems and components
ISO/TC 21/SC 5
Fixed firefighting systems using water
ISO/TC 21/SC 6
Foam and powder media and firefighting systems using foam and powder
ISO/TC 21/SC 8
Gaseous media and firefighting systems using gas

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi