Siirry sisältöön
29.5.2024 Blogi
Hannu Havusto

Voiko innovointia standardoida?

Kun joku kuulee ensimmäistä kertaa innovaatiojohtamisen standardeista, ensimmäinen reaktio on herkästi vino hymy ja ajatus siitä, ettei innovointia voi standardoida. Eiväthän innovaatiot ja standardit voi mitenkään sopia yhteen! Todellisuudessa näin ei tietenkään ole, vaan prosesseja ja toimintaa ohjeistamalla standardit auttavat luomaan edellytyksiä uusien innovaatioiden synnyttämiselle.

Innovaatioita tarvitaan paitsi yrityksissä myös yhteiskunnassa. Innovaatioilla voidaan parantaa kansalaisten elämää ja säästää kustannuksia. Innovaatioita voidaan tavoitella järjestelmällisesti tai niitä syntyy tavallisen kehitystoiminnan tuloksena. Harvoin kuitenkaan vahingossa tai sattumalta.

Innovaatioiden syntymisessä voidaan tunnistaa kaksi oleellista vaihetta. Ensimmäinen niistä on uuden idean synnyttäminen tai mahdollisuuden havaitseminen. Tätä seuraa idean eteenpäin kehittämisen vaihe. Kehittämisen jälkeen selviää, oliko idea toteuttamiskelpoinen vai pitääkö se kuopata ideoiden hautausmaalle.

Innovaatio ei ole mikä tahansa uusi idea, vaan sellaista uutta, joka on mahdollista toteuttaa ja ottaa käyttöön. Innovaatio voi olla tuote tai palvelu tai jokin uusi tapa toimia. Joskus innovaatio on jotain niin uutta, että se luo aivan uuden tuotteen tai toimintatavan. Tästä esimerkeiksi käyvät monet alustatalouden yritykset tai älypuhelinten ja internetin mahdollistamat palvelut.

Joskus innovaatio on jotain niin uutta, että se luo aivan uuden tuotteen tai toimintatavan.

Innovaatiossa oleellista on aina, että se luo uutta arvoa. Arvonluonti on myös innovaatiojohtamisen standardisarjan ISO 56000:n ytimessä. Sarjaan on julkaistu vastikään useita standardeja ja lisää on valmistumassa.

Jo kaksi sukupolvea innovaatiojohtamisen standardeja

Innovaatiojohtamisen standardit ovat edenneet tavallaan jo toiseen sukupolveen. Jo ennen ISO 56000 -sarjaa käytössä on nimittäin ollut CEN/TS 16555 -sarja innovaatiojohtamiseen. Sisällöltään nämä molemmat standardisarjat kattavat suurin piirtein samat aiheet.

Standardeissa innovaatioprosessista käsitellään erikseen ideoiden ja mahdollisuuksien luomisen vaihe, varsinainen innovaation kehittäminen sekä näitä edeltävät yhteistyö ja strategisen tiedon kerääminen ja hallinta. Lisäksi IPR-toiminnalle eli tulosten suojaamiselle on oma standardinsa, mikä on tärkeää kokonaisuuden kannalta.

Varsinaisen ideatyöstön lisäksi ISO 56000 -sarja antaa vaatimuksia innovaatiotoiminnan johtamiselle sekä sen mittaamiselle ja parantamiselle muiden johtamisjärjestelmiä koskevien standardien mukaisesti. Sarja sisältää erillisen sanasto-osuuden, jossa sekä termejä että periaatteita käydään tarkasti läpi. Terminologiaa tosin löytyy myös sarjan muista osista.

Miten hyödynnät ISO 56000 -sarjan eri standardeja?

ISO 56000 -sarja on laadittu siten, että suurin osa sarjan standardeista (ISO 56002–56008) on opastavaa tietoa sisältäen muistilistoja ja innovaatiojohtamisen osa-alueiden kuvauksia.

ISO 56001 on varsinainen johtamisjärjestelmän vaatimusstandardi, joka on laadittu siten, että sen sisältö on linjassa muiden johtamisjärjestelmien, kuten ISO 9001:n, kanssa. Edellä kuvatun lisäksi sarja sisältää varsinaisia standardeja tukevia ohjeita ja visualisoituja esimerkkejä.

ISO 56000 -sarja on luotu varmistamaan, että ideat ja innovaatiot tuodaan tuotteisiin ja palveluihin hallitusti ja strategian mukaisesti.

Innovaatiojohtamisen järjestelmää on kuvattu yrityksen liiketoiminnan käyttöjärjestelmäksi, joka yhdistää arvonluonnin osa-alueet ja luo yhteisen ymmärrettävän kielen.

Innovaatioprosessin alussa syntyy tai sinne tuodaan iso määrä erilaisia ideoita, joita pitää järjestää, kehittää, yhdistellä, dokumentoida, testata, parantaa, ryhmitellä ja arvioida riskejä ja niin edelleen. Toimintaan osallistuu eri asiantuntijoita ja monenlaisia työkaluja ja menetelmiä käytetään matkan varrella, ja tulosten pitää olla strategian mukaisia. Tämän ideaportfolion hallinta on ehkä merkittävin osa innovaatioprosessia. ISO 56000 -sarjassa tätä osaa innovaatioprosessissa käsittelee ISO 56007.

Innovointi ei aina suju helposti, ja usein etenkin järjestelmällisyyden puute hankaloittaa tekemistä.
Innovaatioita tavoitellaan muotoiluajattelun, design sprinttien, palvelumuotoiluprojektien ja muiden vastaavien avulla. Standardit taas auttavat tekemään innovaatioprosessista järjestelmällisen.

ISO 56000 -sarja on luotu varmistamaan, että ideat ja innovaatiot tuodaan tuotteisiin ja palveluihin hallitusti ja strategian mukaisesti.

Hannu Havusto

Kirjoittaja työskentelee Huld Oy:n Design Managerina.