Siirry sisältöön
5.3.2024 Uutinen

Yhdenmukaistettujen standardien tekijänoikeuden suojaa ei kyseenalaisteta – mutta pakottava yleinen etu puoltaa niiden antamista tutustuttavaksi

Euroopan unionin tuomioistuin on tänään 5. maaliskuuta antanut tuomionsa asiassa C-588/21 P, joka koskee neljän yhdenmukaistetun standardin antamista yleisön tutustuttavaksi asetuksen 1049/2001 nojalla.

Tuomiossa ei kyseenalaisteta yhdenmukaistettujen standardien tekijänoikeuden suojaa.

Tuomioistuimen mukaan pakottava yleinen etu kuitenkin puoltaa yhdenmukaistettujen standardien antamista yleisön tutustuttavaksi asetuksen 1049/2001 nojalla, ja siksi tuomioistuin kumoaa Euroopan komission päätöksen, jolla evättiin oikeus tutustua neljään pyydettyyn standardiin.

Euroopan viralliset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä niiden jäsenjärjestöt eli kansalliset standardointijärjestöt 34 Euroopan maassa ottavat tuomioistuimen tuomion tyytyväisinä vastaan. Kantajat ja julkisasiamies olivat ehdottaneet yhdenmukaistettujen standardien tekijänoikeuden suojan poistamista, mutta tuomioistuin ei hyväksynyt esitettyjä perusteluja. Tuomiossa ei myöskään kyseenalaistettu sitä, että asiakirjojen saamisella tutustuttavaksi asetuksen 1049/2001 nojalla ei ole vaikutusta nykyisiin tekijänoikeussääntöihin, jotka voivat rajoittaa kolmansien osapuolten oikeutta hyödyntää tai jäljentää julkaistuja asiakirjoja.

Eurooppalaisen standardoinnin menestys perustuu standardointiin osallistuvien sidosryhmien asiantuntemukseen ja vapaaehtoistyöhön. Taustoiltaan erilaiset sidosryhmät edustavat esimerkiksi elinkeinoelämää, valtionhallintoa, kuluttajia, tutkijoita ja tiedeyhteisöä.

Nykyinen kaikille avoin järjestelmä takaa sen, että standardit ovat helposti sovellettavia, tekniikan tasoa jatkuvasti seuraavia ja suurelta osin identtisiä maailmanlaajuisten standardien kanssa. Standardit tuottavat eurooppalaisten yritysten tarpeisiin oikea-aikaisia ja tarkkoja ratkaisuja, joilla ne pääsevät Euroopan sisämarkkinoille ja kansainvälisille markkinoille, varmistavat yhdenmukaisuuden eurooppalaisen lainsäädännön kanssa ja lisäävät yritysten kilpailukykyä.

CEN ja CENELEC jäsenjärjestöineen jatkavat paitsi tiivistä yhteistyötään Euroopan komission ja kaikkien eurooppalaiseen standardointiin osallistuvien sidosryhmien kanssa myös standardointijärjestelmän kehittämistä Euroopan sisämarkkinoiden, yritysten ja kansalaisten hyväksi.

Case C-588/21 P

CEN-CENELEC: Copyright protection of Harmonized Standards not in question, says the ECJ – however, there is an overriding public interest in their disclosure

Päivitetty 6.3.2024: CEN-CENELEC päivitti uutisen otsikkoa