Siirry sisältöön

Avainsana: EU

28.11.2023

Tekoälystä digitaaliseen tuotepassiin – standardit kiinni ajassa myös nopeasti kehittyvillä aloilla

Artikkeli
EU on määritellyt lainsäädännön ja liiketoiminnan tarpeiden yhdistämiseen kehysstrategian. Uusi lainsäädäntökehikko vuodelta 2008 (New Legislative Framework, NLF) lähtee ajatuksesta, että eurooppalaisilla standardeilla voidaan kuvata ja antaa raameja eurooppalaiseen markkinaan sopiville liiketoiminta- ja tuoteratkaisuille. NLF mahdollistaa sen, että standardointi voi valmistua samaan aikaan lainsäädännön kanssa. Miten EU:n kehysstrategian mukainen standardointi toimii ja mitä hyötyä siitä on ICT-alalle?
17.11.2023

Standardeja tarpeesta toiseen

Blogi
Standardointi käynnistyy tarpeesta. Tuhansia vuosia sitten tarpeena oli pyramidien kivien ja laattojen oikeanlainen mitoitus. SFS:ssä suomalaisten standardien standardointi alkoi sata vuotta sitten. Millaisia olivat ensimmäiset standardit ja miten standardointi seuraa aikaansa?
15.11.2023

Menestyvä liiketoiminta tarvitsee dataa – mikä on tärkeää sen kehittämisessä?

Artikkeli
EU:n uusi data-asetus haastaa organisaatioita, ja onnistunut datanhallinta on entistä merkittävämpi osa organisaatioiden johtamista ja kilpailukykyä. Se on myös välttämätöntä datan arvonluontikyvylle. Miten datakeskeisten ratkaisujen syntymistä edistetään ja miten luodaan edellytykset onnistuneelle datan hallinnalle ja johtamiselle? Entä mikä on standardien rooli tässä kaikessa?
25.9.2023

Kvanttiteknologian vallankumous on jo täällä – Petri Sarvamaa: Suomea jarruttaa vain osaajapula

Artikkeli
Valtavia tietomassoja nopeasti käsittelevien kvanttitietokoneiden yhdistäminen nykyisiin supertietokoneisiin houkuttelee kehittämään uudenlaisia infrastruktuureja ja liiketoimintamalleja. Suomi kulkee kehityksessä mukana, mutta miten voimme varmistaa, että maassamme riittää kvanttiteknologian osaajia tulevaisuuden tarpeisiin? Entä miten kvanttiteknologia ja standardointi voisivat hyödyttää toinen toisiaan?
7.9.2023

Vastaako EU:n standardointiasetus nykyistä toimintaympäristöä – komissio kerää tietoa asetuksen arviointia varten

Artikkeli
Eurooppalaisesta standardoinnista annetussa asetuksessa vahvistetaan eurooppalaisen standardoinnin viitekehys sekä EU:n standardointipolitiikkaa tukevat säännöt. Asetus hyväksyttiin vuonna 2012, jonka jälkeen standardoinnin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Nyt komissio on käynnistänyt kuulemisen asetuksen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.
4.7.2023

Espanja EU-puheenjohtajaksi – yhteistyötä vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan puolesta

Artikkeli
Standardoinnilla on ratkaiseva rooli sisämarkkinoiden menestymisessä ja EU:n laajempien poliittisten tavoitteiden, kuten vihreän ja digitaalisen siirtymän, edistämisessä. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä niiden espanjalainen jäsen UNE odottavat innokkaasti yhteistyötä tuoreen EU-puheenjohtajamaa Espanjan kanssa vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan rakentamiseksi.
17.3.2023

Standardi, sertifikaatti ja CE-merkintä – tunne erot ja yhtäläisyydet

Artikkeli
Yksi yritys kertoo käyttävänsä standardia, toisella taas on samaan standardiin pohjautuva sertifikaatti. Molempien valmistamat tuotteet ovat myös CE-merkittyjä. Miksi vain toisella yrityksellä on sertifikaatti, vaikka molemmat käyttävät samaa standardia? Entä miksi CE-merkintä on molempien valmistamissa tuotteissa?