Siirry sisältöön

Avainsana: EU

29.4.2024

Eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimus: Yhteistyötä tutkimuksen, innovaatioiden ja standardoinnin välillä vahvistettava ja standardoinnin koulutusta lisättävä kilpailukyvyn edistämiseksi

Artikkeli
Euroopan komissio on julkaissut eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimuksen (European Standardisation Panel Survey, ESPS) loppuraportin. Raportti tarjoaa tiekartan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämiseksi standardoinnissa. Euroopan innovaatio- ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä standardointi- ja tutkimusorganisaatioiden, teollisuuden, korkeakoulujen, päättäjien ja tutkimusrahoittajien välillä.
5.3.2024

Yhdenmukaistettujen standardien tekijänoikeuden suojaa ei kyseenalaisteta – mutta pakottava yleinen etu puoltaa niiden antamista tutustuttavaksi

Artikkeli
Euroopan unionin tuomioistuin on tänään 5. maaliskuuta antanut tuomionsa asiassa C-588/21 P, joka koskee neljän yhdenmukaistetun standardin antamista yleisön tutustuttavaksi asetuksen 1049/2001 nojalla.
28.11.2023

Tekoälystä digitaaliseen tuotepassiin – standardit kiinni ajassa myös nopeasti kehittyvillä aloilla

Artikkeli
EU on määritellyt lainsäädännön ja liiketoiminnan tarpeiden yhdistämiseen kehysstrategian. Uusi lainsäädäntökehikko vuodelta 2008 (New Legislative Framework, NLF) lähtee ajatuksesta, että eurooppalaisilla standardeilla voidaan kuvata ja antaa raameja eurooppalaiseen markkinaan sopiville liiketoiminta- ja tuoteratkaisuille. NLF mahdollistaa sen, että standardointi voi valmistua samaan aikaan lainsäädännön kanssa. Miten EU:n kehysstrategian mukainen standardointi toimii ja mitä hyötyä siitä on ICT-alalle?
17.11.2023

Standardeja tarpeesta toiseen

Blogi
Standardointi käynnistyy tarpeesta. Tuhansia vuosia sitten tarpeena oli pyramidien kivien ja laattojen oikeanlainen mitoitus. SFS:ssä suomalaisten standardien standardointi alkoi sata vuotta sitten. Millaisia olivat ensimmäiset standardit ja miten standardointi seuraa aikaansa?
15.11.2023

Menestyvä liiketoiminta tarvitsee dataa – mikä on tärkeää sen kehittämisessä?

Artikkeli
EU:n uusi data-asetus haastaa organisaatioita, ja onnistunut datanhallinta on entistä merkittävämpi osa organisaatioiden johtamista ja kilpailukykyä. Se on myös välttämätöntä datan arvonluontikyvylle. Miten datakeskeisten ratkaisujen syntymistä edistetään ja miten luodaan edellytykset onnistuneelle datan hallinnalle ja johtamiselle? Entä mikä on standardien rooli tässä kaikessa?
25.9.2023

Kvanttiteknologian vallankumous on jo täällä – Petri Sarvamaa: Suomea jarruttaa vain osaajapula

Artikkeli
Valtavia tietomassoja nopeasti käsittelevien kvanttitietokoneiden yhdistäminen nykyisiin supertietokoneisiin houkuttelee kehittämään uudenlaisia infrastruktuureja ja liiketoimintamalleja. Suomi kulkee kehityksessä mukana, mutta miten voimme varmistaa, että maassamme riittää kvanttiteknologian osaajia tulevaisuuden tarpeisiin? Entä miten kvanttiteknologia ja standardointi voisivat hyödyttää toinen toisiaan?
7.9.2023

Vastaako EU:n standardointiasetus nykyistä toimintaympäristöä – komissio kerää tietoa asetuksen arviointia varten

Artikkeli
Eurooppalaisesta standardoinnista annetussa asetuksessa vahvistetaan eurooppalaisen standardoinnin viitekehys sekä EU:n standardointipolitiikkaa tukevat säännöt. Asetus hyväksyttiin vuonna 2012, jonka jälkeen standardoinnin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Nyt komissio on käynnistänyt kuulemisen asetuksen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.
4.7.2023

Espanja EU-puheenjohtajaksi – yhteistyötä vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan puolesta

Artikkeli
Standardoinnilla on ratkaiseva rooli sisämarkkinoiden menestymisessä ja EU:n laajempien poliittisten tavoitteiden, kuten vihreän ja digitaalisen siirtymän, edistämisessä. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä niiden espanjalainen jäsen UNE odottavat innokkaasti yhteistyötä tuoreen EU-puheenjohtajamaa Espanjan kanssa vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan rakentamiseksi.