Siirry sisältöön
21.4.2020 Uutinen

Kestävän kaupunkikehityksen standardointi Euroopassa vahvistuu

Kunnat ja kaupungit halutaan mukaan vaikuttamaan standardeihin. Standardeista on apua kestävän kehityksen ohjelmien toimeenpanossa ja tavoitteiden seurannassa.

Puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Vuoteen 2050 mennessä määrän odotetaan nousevan jopa 70 prosenttiin. Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, joilla kaupunkien turvallisuus, toimivuus ja asukkaiden elämänlaatu pystytään varmistamaan. Standardit ovat työkaluja, joilla voidaan edistää kestävää kaupungistumista.

Kestävän kaupunkikehityksen standardointiin on Euroopassa perustettu tekninen komitea CEN/TC 465 Sustainable and Smart Cities and Communities. Maailmanlaajuisesti standardointia tehdään ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 268 Sustainable cities and communities. Komiteoiden tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tavoitteita, kuten resurssien vastuullista käyttöä, ympäristön suojelua ja kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kuntien ja kaupunkien näkökulmat huomioon

Euroopassa on paljon pieniä kaupunkeja, joiden piirteet ja tarpeet voivat poiketa paljonkin muiden maanosien suurkaupungeista. Kestävän kaupunkikehityksen eurooppalainen komitea seuraa maailmanlaajuisen työn tuloksia ja sitä, miten maailmanlaajuiset standardit soveltuvat eurooppalaisten kaupunkien tarpeisiin ja kansallisiksi standardeiksi. Mahdollista on myös tehdä standardeja Euroopan omiin tarpeisiin.
 
Eurooppalaisen komitean puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden ajan toimii saksalainen Holger Robrecht. Hän työskentelee ICLEIn (Local Governments for Sustainability) Euroopan toimipaikassa. ICLEI on maailmanlaajuinen järjestö, joka kehittää ja koordinoi kuntien kestävän kehityksen työtä.
 
Kunnat voivat hyödyntää standardeja kestävän kehityksen tavoitteiden ja ohjelmien toimeenpanossa ja seurannassa. Kaupunkien ja kuntien varhainen osallistuminen standardien kehittämiseen on tärkeää, jotta niiden näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.
 
Jos kestäviä kaupunkeja koskeva standardointityö kiinnostaa, ota yhteyttä SFS:ään. Järjestämme ensi syksynä keskustelutilaisuuden, jossa esitellään käynnistyvää eurooppalaista työtä ja keskustellaan Suomen osallistumisesta siihen.

Lisätietoja:

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi