Siirry sisältöön
7.3.2019 Uutinen

Kemi hyödyntää standardia ISO 14001 ympäristötyössä

Kemin kaupunki on viime vuosina kehittänyt toimintaa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Viime vuonna toiminnan tueksi otettiin ympäristöasioiden hallinnan standardi ISO 14001. Viime helmikuussa kaupunki sai sertifikaatin standardin ISO 14001 vaatimukset täyttävästä toiminnasta toisena kaupunkina Suomessa. Aiemmin sertifikaatin on saanut Maarianhamina.

Sertifikaatti koskee Kemin kaupunginkansliaa sekä kolmea toimialaa. Jatkossa mukaan on tarkoitus ottaa kaikki koulut. Jo sertifioituja toimintoja tullaan jatkuvasti parantamaan.

Kemin kansliapäällikkö Jukka Vilén kertoo, että prosessi standardin ottamiseksi käyttöön pakotti miettimään omaa toimintaa ja sen ympäristöystävällisyyttä sekä arvioimaan sitä tavalla, jota ei olisi ilman tätä prosessia tehty. Prosessi oli hänen mukaansa antoisa, mutta vaativa.

Standardi ISO 14001 sopii kansliapäällikkö Vilénin mukaan oikein hyvin myös julkiselle organisaatiolle kuten kaupungille. Kemillä oli työssä apuna erittäin kokenut ja osaava konsultti, joka erinomaisella tavalla aukaisi pitkälti teollisuuden termeillä tehtävää työskentelyä.

Vilén kertoo, että Kemin kaupunki oppi prosessissa aika paljon: systemaattinen työskentely, raportointi, poikkeamien käsittely ja standardiin olennaisesti sisältyvä jatkuva parantaminen toivat uutta näkemystä ja tavoitteellisuutta organisaatioon.

Hankinnoissa Kemi painottaa kestävän kehityksen periaatteita, kuten tuotteiden ja palveluiden elinkaarta. Energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua on ohjeistettu. Turvallisuuteen on panostettu merkittävästi.

Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 Vihreä ja kestävä Kemi – periaatteen olennaiseksi osaksi kaupungin toimintaa ohjaavaa kaupunkistrategiaa. Yhdeksi tavoitteeksi strategiassa asetettiin sertifikaatin saaminen standardin ISO 14001 mukaisesta toiminnasta.

Kansliapäällikkö Vilén kertoo, että tulevina vuosina Kemin kaupunki laajentaa 14001 sertifioituja toimintoja ja tuo standardin kautta saadut opit ja työtavat kaikkeen työskentelyyn ja palvelutuotantoon. Tavoitteeksi on asetettu saada lähivuosina myös työterveyden ja työturvallisuuden standardi ISO 45001 sekä laadunhallinnan standardi ISO 9001 osaksi kaupungin toimintaa.

Tänä vuonna 150 vuotta täyttäneen Kemin kaupungin toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävällä tavalla. Perinteisestä teollisuuskaupungista on tullut ympäristöystävällisiä puunjalostustuotteita tuottava, vahvasti kiertotalouteen ja vihreisiin arvoihin panostava biotalouden keskittymä.