Siirry sisältöön
12.10.2021 Tiedote

Maailman standardien päivänä 14.10. katsotaan kohti kestävää tulevaisuutta

Kansainvälisillä standardeilla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa: ne tarjoavat eri osapuolille käytännön ratkaisuja YK:n strategian toteuttamiseen. Standardeilla, aivan kuten YK:n tavoitteillakin, päämääränä on parempi, reilumpi ja kestävämpi maailma, joka säilyy tuleville sukupolville.

Kansainväliset standardointijärjestöt ISO, IEC ja ITU juhlistavat lokakuun 14. päivänä standardeja viettämällä maailman standardien päivää. Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota standardeihin, jotka ovat hyödyistään huolimatta melko tuntemattomia elämän sujuvoittajia. Maailman standardien päivää vietetään myös Suomessa, sillä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on maailmanlaajuisen ISOn jäsen.

Strategista voimaa standardeista

ISOn ja eurooppalaisen standardointijärjestön CENin välinen tiivis kumppanuus paitsi edistää Euroopan sisämarkkinoita ja kansainvälistä kauppaa myös antaa Euroopalle ja muulle maailmalle yhteneväiset työkalut esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen. Järjestöissä ei laadita päällekkäisiä standardeja, vaan tarvittaessa käyttöön otetaan jo toisen organisaation johdolla laaditut standardit.

”Kaikilla standardointiorganisaatioilla on yhteiset strategiset tavoitteet – kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen. Standardit ovat tehokas työkalu kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi, olipa kyse ilmastonmuutoksen torjunnasta, laadukkaasta ympäristöjohtamisesta tai energiatehokkuuden, kiertotalouden ja kestävän yhdyskuntasuunnittelun vauhdittamisesta”, Helena Vänskä kommentoi standardoinnin strategista merkitystä.

Lähitulevaisuudessa Suomella on vaikutus- ja näköalapaikka maailmanlaajuiseen standardointiin ISOn jäsenyyden lisäksi CENin kautta, sillä SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu CENin hallitukseen kaksivuotiskaudeksi.

Standardointi on yhteistyötä

Maailman standardien päivän tavoitteena on lisätä standardien ja niiden hyötyjen tunnettuutta. Vuosittaisen kampanjan takana ovat maailmanlaajuiset järjestöt ISO (International Organization for Standardization), sähköalan IEC (International Electrotechnical Commission) ja telealan ITU (International Telecommunication Union).

Järjestöt koordinoivat standardointia, johon osallistuu asiantuntijoita ympäri maailmaa. Kun asiantuntijat tekevät standardeja, he jakavat tietoja ja taitoja keskenään – kaikkia kuullaan niin, että lopputuloksena on kattava ja toimiva standardi.

Lisätietoja

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Soita: +358 40 581 6786
Viesti: helena.vanska@sfs.fi

Lisää aiheesta

Maailman standardien päivän kansainvälinen sivusto