Siirry sisältöön
12.10.2021 Tiedote

Maailman standardien päivänä 14.10. katsotaan kohti kestävää tulevaisuutta

Kansainvälisillä standardeilla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa: ne tarjoavat eri osapuolille käytännön ratkaisuja YK:n strategian toteuttamiseen. Standardeilla, aivan kuten YK:n tavoitteillakin, päämääränä on parempi, reilumpi ja kestävämpi maailma, joka säilyy tuleville sukupolville.

Kansainväliset standardisointijärjestöt ISO, IEC ja ITU juhlistavat lokakuun 14. päivänä standardeja viettämällä maailman standardien päivää. Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota standardeihin, jotka ovat hyödyistään huolimatta melko tuntemattomia elämän sujuvoittajia. Maailman standardien päivää vietetään myös Suomessa, sillä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on maailmanlaajuisen ISOn jäsen.

Strategista voimaa standardeista

ISOn ja eurooppalaisen standardisointijärjestön CENin välinen tiivis kumppanuus paitsi edistää Euroopan sisämarkkinoita ja kansainvälistä kauppaa myös antaa Euroopalle ja muulle maailmalle yhteneväiset työkalut esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen. Järjestöissä ei laadita päällekkäisiä standardeja, vaan tarvittaessa käyttöön otetaan jo toisen organisaation johdolla laaditut standardit.

”Kaikilla standardisointiorganisaatioilla on yhteiset strategiset tavoitteet – kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen. Standardit ovat tehokas työkalu kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi, olipa kyse ilmastonmuutoksen torjunnasta, laadukkaasta ympäristöjohtamisesta tai energiatehokkuuden, kiertotalouden ja kestävän yhdyskuntasuunnittelun vauhdittamisesta”, Helena Vänskä kommentoi standardisoinnin strategista merkitystä.

Lähitulevaisuudessa Suomella on vaikutus- ja näköalapaikka maailmanlaajuiseen standardisointiin ISOn jäsenyyden lisäksi CENin kautta, sillä SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu CENin hallitukseen kaksivuotiskaudeksi.

Standardisointi on yhteistyötä

Maailman standardien päivän tavoitteena on lisätä standardien ja niiden hyötyjen tunnettuutta. Vuosittaisen kampanjan takana ovat maailmanlaajuiset järjestöt ISO (International Organization for Standardization), sähköalan IEC (International Electrotechnical Commission) ja telealan ITU (International Telecommunication Union).

Järjestöt koordinoivat standardisointia, johon osallistuu asiantuntijoita ympäri maailmaa. Kun asiantuntijat tekevät standardeja, he jakavat tietoja ja taitoja keskenään – kaikkia kuullaan niin, että lopputuloksena on kattava ja toimiva standardi.

Lisätietoja

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Soita: +358 40 581 6786
Viesti: helena.vanska@sfs.fi

Lue myös:

Maailman standardien päivän kansainvälinen sivusto worldstandardsday.org

ISO, IEC ja ITU järjestävät webinaarin “The Standards Accelerator” maailman standardien päivänä 14.10.2021 klo 15–16. Webinaarissa käydään läpi standardien ja standardisoinnin perusasioita ja organisaatioiden johtajat ovat mukana vastaamassa osallistujien kysymyksiin. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Maailman standardien päivää vietetään 14.10.