Siirry sisältöön
1.11.2019 Uutinen

Standardien avulla kestävämpiä ja turvallisempia kaupunkeja

Kaupungistuminen kiihtyy ja ennusteiden mukaan kaupungeissa saattaa asua vuonna 2050 noin 70 prosenttia maapallon väestöstä. Väestön keskittyminen kaupunkeihin vaatii kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja, jotta elämä yhä digitalisoituvassa ympäristössä olisi turvallista, helppoa ja kestävää. Ratkaisuja on jo löydettävissä kansainvälisistä standardeista.

Esimerkiksi maailmanlaajuisen standardointijärjestö ISOn standardisarja ISO 37100 Sustainable cities and communities pyrkii tarjoamaan työkaluja kestävän kehityksen toteuttamiseen strategisella tasolla. Standardisarja tarjoaa muun muassa viitekehyksen, jonka avulla kaupungit voivat ryhtyä johtamaan kestävän kehityksen edistämistä asettamalla taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä tavoitteita sekä luomaan suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.

Älykkäiden kaupunkien haasteisiin etsitään standardoinnissa jatkuvasti ratkaisuja ja jo löytyneitä ratkaisuja arvioidaan säännöllisin väliajoin. Työtä tehdään tuhansien eri toimialoja edustavien asiantuntijoiden voimin.

Lue lisää:

Changing the world with ISO standards on World Cities Day