Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

SFS/SR 236 Excellence in service

Standardisointiryhmä osallistuu kansainväliseen erinomaisten palvelujen (Excellent Services) standardisointityöhön. Standardien tavoitteena on, että yritys pystyy saavuttamaan jatkuvasti erinomaisen asiakastyytyväisyyden.

Systemaattisia toimintatapoja erinomaisten palvelujen tuottamiselle

Erinomaisten palvelujen standardit koskevat asiakkuusjohtamista. Ne tarjoavat organisaatioille Service Excellence -mallin ja siihen pohjautuvia toimintatapoja ja käytäntöjä erinomaisten palvelujen jatkuvalle tuottamiselle.

Standardisointiryhmä SFS/SR 236 on erinomaisten palvelujen standardisoinnin kansallinen asiantuntijaryhmä, joka osallistuu ja vaikuttaa alan kansainväliseen standardisointiin. Se on suomalainen vastinryhmä kansainväliselle komitealle ISO/TC 312 Excellence in Service. Erinomaisen palvelun standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita yli 15 maasta.

Osallistu, vaikuta ja hyödy

Osallistumalla standardisointiryhmän työhön voit olla mukana edistämässä suomalaisten organisaatioiden toimintatapojen, -periaatteiden ja erityispiirteiden huomioimista kansainvälisessä Excellent Services -standardisoinnissa. Näin varmistetaan, että alan kansainväliset standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Standardisointiryhmässä pääset verkostoitumaan alasi muiden suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja vertailemaan muiden organisaatioiden toimintatapoja. Saat syvällistä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä viimeisimmät tiedot tulevista standardeista. Ryhmässä saat myös mahdollisuuden vaikuttaa työohjemaan.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 312
Excellence in service

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi