Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen

SFS/SR 217 HRM - henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen standardit luovat yhteiset pelisäännöt henkilöstöjohtamiselle. Standardointiryhmä pyrkii varmistamaan, että kansainvälisten standardien laadinnassa huomioidaan myös Suomen mahdolliset erityispiirteet.

Henkilöjohtamiseen yhteiset pelisäännöt

Henkilöstöjohtamisen (HRM) standardit tarjoavat organisaatioille järjestelmällisyyteen perustuvia työkaluja henkilöstöjohtamisen tueksi.

Standardit koskevat henkilöstöjohtamisen eri osa-alueita, ja niiden tarkoituksena on varmistaa organisaatioiden systemaattiset ja oikeudenmukaiset henkilöstöhallinnon toimintatavat ja prosessit sekä viihtyvyys ja tyytyväisyys työpaikoilla. Standardit mahdollistavat myös henkilöstöjohtamisen toimivuuden ja tehokkuuden mittaamisen.

Osallistumalla vaikutat ja hyödyt

SFS/SR 217 on henkilöstöjohtamisen kansallinen asiantuntijaryhmä, joka osallistuu ja vaikuttaa henkilöstöjohtamisen kansainväliseen standardointiin. SFS/SR 217 on suomalainen vastinryhmä kansainväliselle komitealle ISO/TC 260 Human Resource Management. Henkilöstöjohtamisen standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita noin 30 maasta.

Osallistumalla työhön edesautat suomalaisten organisaatioiden toimintatapojen, -periaatteiden ja erityispiirteiden huomiointia kansainvälisessä henkilöstöjohtamisen standardoinnissa. Näin varmistetaan, että kansainvälisen henkilöstöjohtamisen standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Tule mukaan standardointiryhmän SFS/SR 217 työhön, niin voit

  • verkostoitua alasi suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa
  • vertailla toimintatapoja muiden organisaatioiden kanssa
  • saada syvällistä ja viimeisintä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä tulevista standardeista
  • vaikuttaa työohjelmaan.

Standardointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 260
Human resource management

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi