Siirry sisältöön

ISO 30400 Henkilöstöjohtamisen standardisarja

HR-standardeilla luodaan pelisäännöt ja yhdenmukaiset toimintaohjeet henkilöstöjohtamiseen. ISO 30400 -standardisarjan avulla voidaan hallita muun muassa rekrytointiprosesseja, henkilöstön osaamista ja sitoutumista sekä varautua monenlaisiin työelämän muutoksiin.

Tunnus:ISO 30400
Nimi:Henkilöstöjohtamisen standardit

Standardit antavat yhteisen kielen monitahoiselle HR-kentälle

Henkilöstöasioiden parissa työskentelee ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla, ja heidän työnkuvansa voivat poiketa toisistaan paljonkin. Henkilöstöjohtamisen standardit luovat yhteisen kielen kaikille henkilöstöhallinnon kentällä toimiville työntekijöistä johtoryhmiin ja organisaatioiden hallituksiin. Yhtenäinen termistö helpottaa viestintää ja tukee tehokasta toimintaa. Tähän tarkoitukseen on standardi SFS-ISO 30400:2016 Henkilöstöjohtaminen. Sanasto.

Standardinmukainen – siis järjestelmällinen – HR-toiminta tuo yhdenmukaisuutta henkilöstöhallinnon prosesseihin ja käytäntöihin. Tällöin henkilöstöjohdolle jää aikaa keskittyä ihmisten johtamiseen. Organisaation tavoitteita vastaava henkilöstön määrä, osaaminen, sitoutuminen ja tyytyväisyys työhön tuottavat organisaatiolle lisäarvoa.

Onnistuneita rekrytointeja HR-standardien avulla

Kaikki standardit eivät esitä tiukkoja toimintavaatimuksia. Jotkut tarjoavat suosituksia sekä raamit sille, mitä organisaation eri prosesseissa ja toimintatavoissa tulisi ottaa huomioon ja tehdä. Tarkat toimintatavat voidaan päättää paikallisesti.

Ohjeita rekrytointiprosessin eri vaiheisiin saa standardista SFS-ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita rekrytointiin.

Työkaluja henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstöresurssien hallintaan sekä mittareita toiminnan arviointiin

Henkilöstösuunnittelun standardi SFS-ISO 30409 esittää ohjeet ja mallin henkilöstösuunnitteluun. Hyvin hoidettu henkilöstösuunnittelu vahvistaa kykyä

  • säilyttää nykyinen henkilöstö ja sen osaaminen sekä houkutella uutta
  • korjata henkilöstön osaamisen puute tai sen ylitarjonta
  • omaksua uusia liiketoimintamalleja ja uutta teknologiaa
  • tunnistaa, seurata ja hallita henkilöstöön liittyviä riskejä
  • pysyä kilpailukykyisenä huomioiden työvoima toimiala- tai aluekohtaisesti ja myös maailmanlaajuisesti.

Myös henkilöstöresurssien hallintaan on oma standardinsa, SFS-ISO 30408. Se antaa ohjeita työkaluista, prosesseista ja käytännöistä, joilla voidaan laatia, ylläpitää ja parantaa tehokasta henkilöstöresurssien hallintaa. Kun organisaatio yhdenmukaistaa siihen liittyvät käytännöt ja strategisen suunnittelun, se voi

  • ennakoida ja hallita henkilöstöresursseihin liittyviä riskejä
  • hallita ja mitata kustannuksia tehokkaammin
  • kehittää organisaation arvoja heijastavaa organisaatiokulttuuria
  • parantaa johtamista sekä lisätä viestintää ja yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken
  • optimoida suoritustasonsa kokonaisuudessaan.