Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen

SFS/SR 204 Tutkimus, tuotekehitys ja standardointi

Standardien ja uusien standardointitarpeiden tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovaatiotoiminnassa. Ryhmä SFS/SR 204 seuraa aihepiirin parissa toimivaa työryhmää CEN-CENELEC STAIR sekä komiteoita CEN/TC 389 ja ISO/TC 279.

STAIR esittää toimenpidesuosituksia

Standardointiryhmä SFS/SR 204 toimii CENin ja CENELECin yhteisen STAIR-työryhmän ( STAndards, Innovation and Research) kansallisena vastinryhmänä. STAIR -työryhmä ei laadi standardeja, vaan tähtää standardeja laativien henkilöiden, tutkijoiden ja innovaattorien yhteiseen keskusteluun ja standardointitarpeiden tunnistamiseen. Työryhmän tavoitteena on antaa toimenpidesuosituksia.

Standardit opastavat innovaatiojohtamisessa

SFS/SR 204 seuraa komiteoiden CEN/TC 389 ja ISO/TC 279 työtä. Maailmanlaajuinen komitea ISO/TC 279 Innovation Management on laatinut standardisarjan ISO 56000, joka opastaa organisaatioita innovaatiojohtamisessa. Organisaation tuotteita, palveluita, prosesseja, rakennetta ja liiketoimintamalleja koskevilla innovaatioilla voidaan kehittää suoristuskykyä ja siten parantaa organisaation tulosta, arvoa ja kilpailukykyä.

Eurooppalaisen komitean CEN/TC 389 Innovation Management laatima tekninen spesifikaatiosarja TS 16555 aiheesta ”Innovation management” tullaan kumoamaan ja korvaamaan ISO/TC 279:n laatimalla vastaavalla standardisarjalla tulevina vuosina.

Innovaatiojohtamisesta on koottu SFS-käsikirja 830, joka sisältää CEN/TS 16555:n kaikki osat.

Tule mukaan

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 389
Innovation Management
ISO/TC 279
Innovation management

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi