Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 113 Ympäristöasioiden hallinta

Standardointiryhmä osallistuu ympäristöjohtamisen kansainvälisten standardien laadintaan. Ympäristöjohtamisen standardit julkaistaan ISO 14000 -sarjassa. Ryhmän vastuulle kuuluu myös ilmastotoimiin liittyvä eurooppalainen standardointi.

Työkaluja ympäristö- ja ilmastovaikutusten hallintaan

ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle työkaluja ja tekniikoita ympäristöjohtamisen tueksi. Standardit koskevat ympäristöjärjestelmiä, ympäristöauditointeja, ympäristönsuojelun tason arviointia, elinkaariarviointia, ympäristöviestintää, kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. ISO 14000 -sarja uudistuu jatkuvasti ja laajenee uusille alueille. Standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita yli 80 maasta.

Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista käsittelevä eurooppalainen standardointityö on alkanut CENissä vuonna 2021.

Vaikuta kansallisesti ja kansainvälisesti

SFS/SR 113 tarjoaa suomalaisille toimijoille foorumin seurata ja olla mukana ympäristö- ja ilmastojohtamisen standardoinnissa. Osallistumalla aktiivisesti voimme vaikuttaa tuleviin standardeihin suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Osallistuminen tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

ISO 14000 -standardisarja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 467
Climate Change
ISO/TC 207
Environmental management
ISO/TC 207/SC 1
Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 2
Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 3
Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 4
Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 5
Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 7
Greenhouse gas and climate change management and related activities

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi