Siirry sisältöön
12.3.2019 Tapahtumamateriaalit

Raakatiedosta tietoon

Datanhallinnan haasteet johtuvat usein puutteellisista tai vääristä datan metatiedoista.

12.3. 2019 pidetyssä seminaarissa käsiteltiin datanhallinnan haasteita useilta yhteiskunnan eri osa-alueilla, esimerkiksi terveydenhuollossa, julkishallinnossa ja teollisuudessa.

Laadukasta tietoa tarvitaan tietojen vaihtamiseksi automaattisesti organisaatioiden välillä. Tietoa tarvitaan myös uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja robotiikan tarpeisiin tai uusien tietoon pohjautuvien (liike)toimintojen synnyttämiseksi. Laadukasta ja hyvin hallinnoitua tietoa tarvitaan, jotta tiedot saadaan koottua yhteen ja jotta ne auttavat monipuolisen ymmärryksen ja parempien päätösten syntyä yrityksissä ja julkishallinnossa. Tässä auttavat muun muassa kansainväliset standardit.

Tiedon johtaminen (management of data), hallinnointi ja ohjaus (governance of data) sekä tiedolla johtaminen ovat tällä hetkellä polttavimpia aiheita tietotekniikan soveltamisessa niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa. Nopea teknologinen kehitys, kerätyn tiedon integroinnin, käytön ja analysoinnin kasvaneeksi koettu tarve, tiedon käyttöä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntötyö ja tiedon käytettävyyttä lisäävä standardointi ovat muutamia näkyvästi esillä olevia kehityskulkuja. Organisaatioiden välinen automatisoitu tietojenvaihto on toistaiseksi edennyt hitaasti organisaatioiden sisäisen toimintojen automaatioon verrattuna.

Esitysmateriaalit

Tilaisuuden avaus
Mikko Huttunen, asiantuntija, SFS

Raakatiedosta tietoon, informaatioon ja ymmärrykseen standardien avulla
Mikko Huttunen, asiantuntija, SFS

Tiedon yhteentoimivuuden ratkaiseminen metatiedoilla sekä tiedon hallinnalla ja ohjauksella
Tomi Dahlberg, professori ja hallitusammattilainen, standardisointiryhmän SFS/SR 308 puheenjohtaja

Miten sote-tiedot saadaan toimimaan yhteen – kokemuksia UNA-projektista
Pirkko Kortekangas, tietohallintoylilääkäri VSSHP- ja UNA-projekti

Julkisten tietojen käyttö ja yhteentoimisuus
Pekka Rehn, johtaja, asiakkaat-yksikkö, Väestörekisterikeskus

Tuotetietojen automatisoitu vaihto ostajan ja toimittajan välillä teollisessa toiminnassa
Olli Pajari, toimitusjohtaja, Pajarinc Oy

Loppuyhteenveto