Siirry sisältöön

Avainsana: IT

30.11.2023

IT-standardoinnin vuosiseminaari

Artikkeli
Vietimme torstaina 30.11.2023 IT-standardoinnin perinteistä vuosiseminaaria. Kuulimme asiantuntijapuheenvuoroja ja keskustelimme ajankohtaisista IT-standardointia puhututtavista teemoista ja ilmiöistä. Keskityimme erityisesti IT-standardoinnin ja EU-lainsäädännön väliseen yhteyteen.
28.11.2023

Tekoälystä digitaaliseen tuotepassiin – standardit kiinni ajassa myös nopeasti kehittyvillä aloilla

Artikkeli
EU on määritellyt lainsäädännön ja liiketoiminnan tarpeiden yhdistämiseen kehysstrategian. Uusi lainsäädäntökehikko vuodelta 2008 (New Legislative Framework, NLF) lähtee ajatuksesta, että eurooppalaisilla standardeilla voidaan kuvata ja antaa raameja eurooppalaiseen markkinaan sopiville liiketoiminta- ja tuoteratkaisuille. NLF mahdollistaa sen, että standardointi voi valmistua samaan aikaan lainsäädännön kanssa. Miten EU:n kehysstrategian mukainen standardointi toimii ja mitä hyötyä siitä on ICT-alalle?
15.11.2023

Menestyvä liiketoiminta tarvitsee dataa – mikä on tärkeää sen kehittämisessä?

Artikkeli
EU:n uusi data-asetus haastaa organisaatioita, ja onnistunut datanhallinta on entistä merkittävämpi osa organisaatioiden johtamista ja kilpailukykyä. Se on myös välttämätöntä datan arvonluontikyvylle. Miten datakeskeisten ratkaisujen syntymistä edistetään ja miten luodaan edellytykset onnistuneelle datan hallinnalle ja johtamiselle? Entä mikä on standardien rooli tässä kaikessa?
4.10.2023

Kvanttiteknologiat tuovat kasvua – vaikuta alan standardeihin Suomesta

Artikkeli
Tilaisuudessamme 4.10.2023 perehdyimme kvanttiteknologioihin ja niiden standardointiin. Kvanttiteknologiat mullistavat IT-alaa ja laajentavat tiedolla johtamisen mahdollisuuksia uusille aloille. Kvanttiteknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa aiempaa moninkertaisesti laajempien ja uudenlaisten datamassojen käsittelyn. Sekä käyttökohteita että teknologioita on useita, joita niiden kehittäjät haluavat määritellä standardein.
25.9.2023

Kvanttiteknologian vallankumous on jo täällä – Petri Sarvamaa: Suomea jarruttaa vain osaajapula

Artikkeli
Valtavia tietomassoja nopeasti käsittelevien kvanttitietokoneiden yhdistäminen nykyisiin supertietokoneisiin houkuttelee kehittämään uudenlaisia infrastruktuureja ja liiketoimintamalleja. Suomi kulkee kehityksessä mukana, mutta miten voimme varmistaa, että maassamme riittää kvanttiteknologian osaajia tulevaisuuden tarpeisiin? Entä miten kvanttiteknologia ja standardointi voisivat hyödyttää toinen toisiaan?
13.6.2023

Mitattavaa tehokkuutta datakeskuksiin – Suomi suunnannäyttäjänä

Blogi
Datakeskusalalla käy tällä hetkellä kova kuhina: uusia keskuksia tarvitaan digitalisaation myötä jatkuvasti lisää ja jokaiseen laitokseen pakataan yhä enemmän tehoa, jotta lisääntyvä datamäärä saadaan käsiteltyä. Alan toimijat ja Euroopan unioni ovat havahtuneet datakeskusten jatkuvasti kasvavaan energiantarpeeseen. Datakeskukset ovat nyky-yhteiskunnalle elintärkeitä, joten ratkaisua haetaan energiatehokkuudesta.