Siirry sisältöön
7.9.2023 Uutinen

Vastaako EU:n standardointiasetus nykyistä toimintaympäristöä – komissio kerää tietoa asetuksen arviointia varten

Eurooppalaisesta standardoinnista annetussa asetuksessa vahvistetaan eurooppalaisen standardoinnin viitekehys sekä EU:n standardointipolitiikkaa tukevat säännöt. Asetus hyväksyttiin vuonna 2012, jonka jälkeen standardoinnin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Nyt komissio on käynnistänyt kuulemisen asetuksen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.

Euroopan komissio julkaisi alkuvuonna 2022 ensimmäisen standardointistrategiansa. Standardointiasetuksen (EU) N:o 1025/2012 arviointi on yksi strategian ensimmäisistä toimenpiteistä. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, onko asetus yhä riittävä ottaen huomioon globalisaation synnyttämät uudet mahdollisuudet ja haasteet, ja voidaanko sen avulla varmistaa turvallisuutta sekä tukea vihreää ja digitaalista siirtymää.

Standardointiasetuksesta on nyt käynnissä julkinen kuuleminen, jonka tavoitteena on määrittää, onko lainsäädäntö edelleen tarkoituksenmukainen eurooppalaisen standardointijärjestelmän perustaksi. Suuren yleisön ja asiaankuuluvien sidosryhmien näkemysten ja kokemusten kuuleminen tarjoaa arvokasta tietoa arvioinnin pohjaksi.

Palautetta standardointisasetuksesta voi antaa 29. syyskuuta asti (keskiyöllä Brysselin aikaa).

Lisätietoja ja palautteenanto EU:n verkkosivuilla