Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan standardit ovat ratkaisevassa asemassa yhteiskunnan digitalisaatiossa. Erilaisten palveluiden lisääntyvä verkottuminen edellyttää rajapintojen sekä tietorakenteiden standardisointia. Lisäksi esimerkiksi palveluiden hallinta ja tietoturva edellyttävät usein standardisoitujen käytäntöjen noudattamista.

IT-standardeilla turvaa ja yhteensopivuutta

Tietotekniikassa tuotteiden ja palveluiden yhteentoimivuus on keskeisessä roolissa: se mahdollistaa monimutkaisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisen. Rajapintoihin ja datarakenteisiin liittyvien teknisten standardien lisäksi organisaatioiden toimintatapoihin liittyvien standardien käyttö on voimakkaasti laajenemassa. Näitä ovat esimerkiksi IT-palveluiden hallintaan sekä tietoturvaan liittyvät standardit.

Standardit ovat liiketoiminnalle yksi olennainen tekijä globaaleille markkinoille pääsyssä. Maailmanlaajuisten standardien lisäksi eurooppalaiset standardit ovat tärkeitä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymisessä monilla aloilla, kuten terveydenhuollon tietotekniikassa, kyberturvallisuudessa, älykkäissä liikennejärjestelmissä ja lohkoketjuissa.

Teleala tarvitsee toimiakseen standardeja

Telealan standardit mahdollistavat alan teknologioiden käytön globaalisti; ilman standardeja 3G, 4G ja 5G eivät olisi samassa asemassa kuin nyt. Telealan standardit voivat toimia myös EU-lainsäädännön apuna. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi langattomat tietoliikenneverkot ja niiden tukiasemalaitteet, satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät, radiotaajuudet sekä radio- ja telepäätelaitteet.