Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan standardit ovat ratkaisevassa asemassa yhteiskunnan digitalisaatiossa. Erilaisten palveluiden lisääntyvä verkottuminen edellyttää rajapintojen sekä tietorakenteiden standardisointia. Lisäksi esimerkiksi palveluiden hallinta ja tietoturva edellyttävät usein standardisoitujen käytäntöjen noudattamista.

IT-standardeilla turvaa ja yhteensopivuutta

Tietotekniikassa tuotteiden ja palveluiden yhteentoimivuus on keskeisessä roolissa: se mahdollistaa monimutkaisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisen. Rajapintoihin ja datarakenteisiin liittyvien teknisten standardien lisäksi organisaatioiden toimintatapoihin liittyvien standardien käyttö on voimakkaasti laajenemassa. Näitä ovat esimerkiksi IT-palveluiden hallintaan sekä tietoturvaan liittyvät standardit.

Standardit ovat liiketoiminnalle yksi olennainen tekijä globaaleille markkinoille pääsyssä. Maailmanlaajuisten standardien lisäksi eurooppalaiset standardit ovat tärkeitä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymisessä monilla aloilla, kuten terveydenhuollon tietotekniikassa, kyberturvallisuudessa, älykkäissä liikennejärjestelmissä ja lohkoketjuissa.

Teleala tarvitsee toimiakseen standardeja

Telealan standardit mahdollistavat alan teknologioiden käytön globaalisti; ilman standardeja 3G, 4G ja 5G eivät olisi samassa asemassa kuin nyt. Telealan standardit voivat toimia myös EU-lainsäädännön apuna. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi langattomat tietoliikenneverkot ja niiden tukiasemalaitteet, satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät, radiotaajuudet sekä radio- ja telepäätelaitteet.

Terveydenhuollon tietotekniikan standardeissa korostuu tietoturva

Terveydenhuoltoalalla voidaan käyttää samoja tietoturvastandardeja kuin muillakin aloilla. Tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä on osa organisaation yleistä johtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on parantaa tietoturvallisuutta ja helpottaa tietoturvallisuustyön johtamista.

ISO/IEC 27000 -sarja tarjoaa suosituksia tietoturvallisuuden hallintaan, riskeihin ja kontrollointiin. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä voidaan suojata taloudellista informaatiota, aineetonta omaisuutta, työntekijöiden henkilötietoja tai asiakkaiden tai muiden osapuolten organisaatiolle antamia tietoja.

Tutustu tarkemmin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään.

Terveydenhuollon tietoturvallisuuden erityispiirteitä käsittelee standardi SFS-EN ISO 27799:2016 Tiedonhallinta terveydenhuollossa standardin ISO/IEC 27002 avulla.

Tietojärjestelmien hankintaopas avuksesi

Standardit helpottavat tietojärjestelmien hankintaa usealla tavalla. Lataa oppaamme, joka opastaa havainnollisin esimerkein standardeja käyttöön hankintaprosessin apuna.