Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan standardit ovat ratkaisevassa asemassa yhteiskunnan digitalisaatiossa. Erilaisten palveluiden lisääntyvä verkottuminen edellyttää rajapintojen sekä tietorakenteiden standardointia. Lisäksi esimerkiksi palveluiden hallinta ja tietoturva edellyttävät usein standardoitujen käytäntöjen noudattamista.

IT-standardeilla turvaa ja yhteensopivuutta

Tietotekniikassa tuotteiden ja palveluiden yhteentoimivuus on keskeisessä roolissa: se mahdollistaa monimutkaisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisen. Rajapintoihin ja datarakenteisiin liittyvien teknisten standardien lisäksi organisaatioiden toimintatapoihin liittyvien standardien käyttö on voimakkaasti laajenemassa. Näitä ovat esimerkiksi IT-palveluiden hallintaan sekä tietoturvaan liittyvät standardit.

Standardit ovat liiketoiminnalle yksi olennainen tekijä globaaleille markkinoille pääsyssä. Maailmanlaajuisten standardien lisäksi eurooppalaiset standardit ovat tärkeitä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymisessä monilla aloilla, kuten terveydenhuollon tietotekniikassa, kyberturvallisuudessa, älykkäissä liikennejärjestelmissä ja lohkoketjuissa.

Teleala tarvitsee toimiakseen standardeja

Telealan standardit mahdollistavat alan teknologioiden käytön globaalisti; ilman standardeja 3G, 4G ja 5G eivät olisi samassa asemassa kuin nyt. Telealan standardit voivat toimia myös EU-lainsäädännön apuna. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi langattomat tietoliikenneverkot ja niiden tukiasemalaitteet, satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät, radiotaajuudet sekä radio- ja telepäätelaitteet.

Standardit tärkeitä terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ja tietotekniset palvelut perustuvat usein yksityisiin tai julkisiin pilvipalveluihin. Nämä palvelut nojaavat yleisiin teknisiin ratkaisuihin ja standardeihin. Lisäksi monissa standardeissa huomioidaan terveydenhuollon tietotekniikan erityispiirteet. Kaikki nämä standardit sisältävät vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita, joiden avulla voidaan varmistaa terveydenhuollon järjestelmien ja palveluiden laatu ja turvallisuus.

Tärkeimmät terveydenhuollon IT-standardit löydät valmiiksi koostettuina paketteina SFS-kaupasta. Klikkaa kuvaa ja tutustu!

Terveydenhuollossa on erityisen tärkeää huolehtia tietoturvasta, ja alalla voidaan käyttää samoja tietoturvastandardeja kuin muillakin aloilla. Terveydenhuollon toimijoiden käyttöön sopii hyvin esimerkiksi tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka on osa organisaation yleistä johtamisjärjestelmää. Tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmän avulla voidaan parantaa tietoturvallisuutta ja helpottaa tietoturvallisuustyön johtamista.

ISO/IEC 27000 -sarja tarjoaa suosituksia tietoturvallisuuden hallintaan, riskeihin ja kontrollointiin. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä voidaan suojata taloudellista informaatiota, aineetonta omaisuutta, työntekijöiden henkilötietoja tai asiakkaiden tai muiden osapuolten organisaatiolle antamia tietoja.

Terveydenhuollon tietoturvallisuuden erityispiirteitä käsittelee standardi SFS-EN ISO 27799:2016 Tiedonhallinta terveydenhuollossa standardin ISO/IEC 27002 avulla.