Siirry sisältöön
27.4.2020 Uutinen

Kohti reilua datataloutta

Euroopassa on otettu askel kohti yhteisiä reilun datatalouden pelisääntöjä, kun CENin julkaisu Elements of fair and functioning data economy: identity, consent and logging (CWA 17525) ilmestyi. Asiakirjaan on koottu reilun datatalouden vaatimusmäärittelyt henkilötietoja kerääville verkkopalveluille. Vaatimukset koskevat henkilön tunnistamisen, suostumuksen ja lokitietojen hallintaa.

Suomella vahva rooli

Vaatimukset laadittiin Suomen johdolla osana Sitran hanketta IHAN – Ihmislähtöinen datatalous. Määrittelyjä oli tekemässä asiantuntijoita myös muista Euroopan maista.

IHAN-hankkeella Sitra tavoittelee Euroopan laajuisia yhteisiä reilun datatalouden pelisääntöjä, jotta yksilö pystyy hallinnoimaan itseään koskevia tietoja verkossa ja jotta datataloudelle löytyisi uudenlaisia liiketoimintamalleja. Reilussa datataloudessa yritysten on osoitettava toimivansa luotettavasti, muuten kuluttajat eivät anna lupaa datan keräykseen ja käyttöön.

Tavoitteena omien tietojen helppo hallinta

Reilun datatalouden perusajatuksena on yksilön päätäntävalta omiin tietoihinsa – vain hänen suostumuksellaan voidaan tietoja käyttää ja jakaa.  Keskeistä on, että tietojen jakamista voidaan hallinnoida selkeästi ja riittävän tarkasti.

Nykyisessä tietoturvaa tärkeänä pitävässä yhteiskunnassa reilun datatalouden merkitys vain kasvaa.  Odotettavissa on, että sellaisten palveluiden kysyntä nousee edelleen, jotka tarjoavat hyvät mahdollisuudet tiedon jakamiseen ja jakamisen kontrollointiin. IHAN-hankkeessa onkin tehty jo monia kiinnostavia pilottihankkeita, esimerkiksi varusmiesten hyvinvointidatan jakamisesta sekä IoT-laitteiden hyödyistä maatilojen tuotannon ja kannattavuuden parantamisessa.

Lataa asiakirja käyttöösi

Vaatimukset julkaistiin CWA:na (CEN Workshop Agreement), joka on standardia kevyemmällä prosessilla laadittu eurooppalainen asiakirja. CWA on voimassa kolme vuotta ja sitä on mahdollista kehittää edelleen eurooppalaiseksi standardiksi. Voit ladata CWA:n maksutta rekisteröitymällä ja kirjautumalla SFS:n verkkokauppaan:

Lataa CWA Elements of fair and functioning data economy: identity, consent and logging (CWA 17525) 

Tutustu Sitran IHAN-hankkeeseen.

 

Lisätietoja

Elina Huttunen

Standardointijohtaja (vanhempainvapaalla)
Soita: +358 40 356 8003
Viesti: elina.huttunen@sfs.fi