Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Rakentaminen

SFS/SR 159 Bitumi ja bitumiset sideaineet

Standardisointiryhmä seuraa bitumin ja bitumisten sideaineiden terminologian, näytteenottomenetelmien, testimenetelmien ja luokitusten standardisointia.

Standardeihin liittyvä lainsäädäntö

Ryhmän vastuulla olevien teknisten komiteoiden valmistelemista standardeista kuusi on EU:n rakennustuoteasetukseen (306/2011) liittyviä harmonisoituja tuotestandardeja. Esimerkiksi standardissa SFS-EN 12591 Bitumi ja bitumiset sideaineet. Tiebitumit. Laatuvaatimukset määritellään eri kohteissa päällysteenä käytettävien bitumien ominaisuuksien raja-arvoja ja testimenetelmiä.

Osallistumalla olet mukana kehityksessä

Standardisointiryhmä SFS/SR 159 Bitumi ja bitumiset sideaineet on avoin kaikille tahoille. Osallistumalla standardisointiryhmän toimintaan pääset mukaan bitumien tuotestandardien laadintaan sekä bitumien ja bitumisten sideaineiden testimenetelmästandardien kehitykseen.

Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 336
Bituminous binders
CEN/TC 361
Thick synthetic modified bitumous coating masses - Definitions and requirements/Test methods

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi