Siirry sisältöön

Avainsana: SFS:n standardoinnin uutiset

Kaupallisten geenitestien data-analyysille ISO-standardi

SFS:n standardointityö
Kuluttajille suunnattujen geenitestien ja niiden genomidata-analyysin vaatimuksille on alettu laatia maailmanlaajuista ISO-standardia. Aihe on erityisen mielenkiintoinen, sillä kaupallisten geenitestien markkina kasvaa voimakkaasti ja aihe koskettaa laajasti genomiikan ja terveydenhuollon sektoreita. Aloite standardin laadintaan tuli Kiinan standardointijärjestöltä.

ISO perustaa uuden työryhmän edistämään ESG-periaatteita – tule mukaan työhön

SFS:n standardointityö
ISOssa on päätetty Britannian, Kanadan ja Brasilian kansallisten standardointijärjestöjen aloitteesta, että ESG:lle laaditaan maailmanlaajuinen IWA-julkaisu eli international workshop agreement. ESG viittaa englanninkielisiin sanoihin environment, social ja governance eli suomeksi "ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallinto". Yhdessä nämä muodostavat ESG:n eli ympäristö-, sosiaalinen- ja hallinnollinen vastuullisuus -konseptin.

Ajankohtaista työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardoinnissa

SFS:n standardointityö
Työterveys- ja työturvallisuustoiminnan johtamista koskevan standardoinnin tavoitteena on tarjota työkaluja työpaikkojen riskien hallintaan, terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen. Kansainvälinen työ lähti liikkeelle kymmenisen vuotta sitten, ja nyt standardeja on käytettävissä puoli tusinaa. Standardin ISO 45001 päivitys on alkamassa tänä vuonna.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien standardit päivityksen alla

SFS:n standardointityö
Elintarvikeketjun eri vaiheiden riskienhallintaa koskeva standardisarja on tulossa lausuntokierrokselle, ja pian alkaa Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardin SFS-EN ISO 22000 päivitys. Voit vaikuttaa standardien sisältöön liittymällä standardointiryhmään.

Paloturvallisuuslaitelakia uudistetaan

SFS:n standardointityö
Pitkään uudistettavana ollut laki eräistä paloturvallisuuslaitteista astuu voimaan 1.1.2025. Uusi laki korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007). Uudistuksen tavoitteena on ollut saada aikaan ajantasainen ja selkeämpi sääntelykokonaisuus, josta jokainen taho löytäisi omat velvoitteensa helpommin.

Uusi ryhmä koordinoimaan IT-standardoinnin kokonaisuutta 

SFS:n standardointityö
ISO/IEC/JTC1 Information technology on kasvanut vuosien mittaan jo yli 20 alakomiteaa sisältäväksi komiteaksi. Kansainväliset standardointijärjestöt ISO ja IEC perustivat sen vuonna 1987 keskittymään IT-standardointiin. Nyt SFS on päättänyt perustaa uuden standardointiryhmän, jonka vastuulle ohjataan komiteaa JTC1 koskevat asiat. Uusi ryhmä vastaa tehokkaan koordinaation ja vaikuttamistyön tarpeeseen IT-standardoinnin kokonaisuuden alueella.

Standardi selkeän kielen periaatteista ja ohjeista nyt suomeksi

SFS:n standardointityö
Vuonna 2023 julkaistiin ensimmäinen maailmanlaajuinen kriteeristö selkeän kielen periaatteista ja ohjeista. Nyt se on saatavilla suomeksi. Standardiin on koottu käytännön ohjeita tekstien muotoiluun. Ohjeet ovat kielestä riippumattomia, joten ne toimivat useimmilla kielillä. Ohjeista on hyötyä kaikille kirjoittajille.