Siirry sisältöön

Käytä standardeja oikein – huomioi tekijänoikeus

SFS:n valikoimissa olevat standardit, käsikirjat ja muut julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Julkaisun hankkiessasi saat siihen tietyt käyttöoikeudet.

Mitä standardien tekijänoikeus tarkoittaa?

Kun hankit standardin tai muun julkaisun, saat tietyt käyttöoikeudet siihen. Standardien alareunaan ja vasempaan reunaan merkitään niin sanottu vesileima, johon on ostohetkellä kirjattu standardin hankkinut organisaatio ja usein myös standardin ostanut henkilö.

SFS-, ISO- ja IEC-standardien myyntituloilla rahoitetaan standardointityötä, ja siten tekijänoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää standardointijärjestelmän toimivuudelle. Standardin käyttäjän näkökulmasta tekijänoikeuksien loukkaukset saattavat johtaa standardin vääränlaiseen soveltamiseen. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos standardien sisältöä muunnellaan ja standardin alkuperäisestä sisällöstä ei ole enää varmuutta.

SFS:n valikoimassa on myös monia muita standardeja kuin SFS-, ISO- ja IEC-standardit. Jos käytät muita standardeja, niiden tekijän- ja käyttöoikeuksista saat tietoa asiakaspalvelustamme.

Standardien käyttöoikeus pähkinänkuoressa

Kun hankit standardin, huomioi seuraavat asiat:

Millaiseen käyttöön standardin ostaminen oikeuttaa?

 • Standardit on aina tarkoitettu organisaation sisäiseen käyttöön. Niitä tai niiden kopioita ei saa luovuttaa organisaation ulkopuolelle esimerkiksi tarjouspyynnön, tarjouksen tai mahdollisen markkinointimateriaalin liitteenä.
 • Standardin käyttöoikeuteen vaikuttaa toimitustapa. SFS myy standardeja pdf-muodossa, painotuotteina sekä online-palveluna.
 • Hankittuja tiedostoja ei saa muuttaa millään tavalla. Standardeja tai otteita standardeista ja muista vastaavista julkaisuista ei saa laittaa julkisille verkkosivuille eikä jakaa hankittuja käyttöoikeuksia laajemmin.
 • Kaikkien pdf-tiedostojen ja paperikopioiden tulee aina sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut merkinnät kuin alkuperäisen standardin.
 • SFS-standardin voit hankkia pdf-julkaisuna 1–5 käyttäjälle. Jos tarvitset lisenssejä useammalle käyttäjälle, suosittelemme SFS Online -palvelua. Muut standardit kuten ISO-, IEC- ja ASTM-standardit voi hankkia yksittäin vain yhdelle käyttäjälle.

Pdf-julkaisut

 • SFS-, IEC-, ASTM- ja ISO-standardien pdf-julkaisun saa tallentaa niin monelle työasemalle kuin lisenssejä on hankittu. Näistä standardeista saa myös tehdä yhtä monta paperitulostetta kuin lisenssejä on.
 • Jos julkaisu on ostettu SFS:n verkkokaupasta tai toimitettu sähköpostitse, sitä ei saa tallentaa esimerkiksi yrityksen intranetiin. Verkkokäyttöön paras vaihtoehto on usein online-palvelumme.
 • Pdf-tiedostot suojataan DRM-suojauksella. DRM-suojatun pdf:n lukemiseen tarvitset FileOpen-liitännäisen (FileOpen-plugin).

SFS Online -palvelu

 • SFS-, ISO- ja IEC-standardeja sekä ASTM-standardeja voit hankkia organisaation käyttöön SFS:n online-palveluna, johon valitset itse kokoelman standardeja. Tällöin teemme kanssasi kirjallisen käyttöoikeussopimuksen.
 • Online-palvelu antaa sinulle oikeuden käyttää standardeja tai niiden kopioita organisaatiosi sisäisessä toiminnassa. Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa organisaation ulkopuolelle.

Voinko lainata tai kopioida standardeja?

Jos sinulla on tarve kopioida tai lainata otteita standardeista, ole aina yhteydessä asiakaspalveluumme:

 • Kysyttäessä voimme antaa luvan käyttää lainauksia ja tiivistelmiä standardeista myytävissä tuotteissa kuten kirjoissa ja ohjelmistoissa. Julkaisulupa edellyttää, että lähdeviittaukset on merkitty asianmukaisin viittauskäytännöin. Julkaisuluvasta voidaan veloittaa maksu.
 • Jos olet hankkinut standardin ja haluat jakaa siitä paperikopioita esimerkiksi sisäisessä kokouksessa tai lähettää kopion siitä kollegallesi sähköpostitse, tämä on mahdollista lisämaksua vastaan.
 • Kopion etusivulla tulee kertoa, että kopiointiin on saatu lupa, ja kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.
 • Online-palvelusta tehtävässä sopimuksessa määritellään tarkemmin käyttöehdot, myös kopioinnin osalta.
 • Kun standardia lainataan tai kopioidaan, meillä on oikeus veloittaa käytöstä lisämaksu. Poikkeuksena tästä ovat yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön hankkimat standardit, joita he voivat kopioida vapaasti omaan käyttöönsä. Kopiointi kaupalliseen käyttöön ei ole sallittua myöskään yksityishenkilöiltä.

Oppilaitosten käyttöoikeudet standardeihin

 • Jos oppilaitoksella on sopimus standardien online-palvelusta, opiskelijat saavat lukea standardeja käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöehdot voi tarkistaa oman oppilaitoksen kirjastosta.
 • Standardien tallentamista ja tulostamista opiskelukäytössä on rajoitettu.
 • Opiskelijoilla on opintoihin liittyvissä töissään lupa lainata otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista, kun viittausmerkinnät tehdään asianmukaisesti.
 • Opettajilla on laajemmat käyttöoikeudet, ja he voivat esimerkiksi ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta yksittäisestä standardista, luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista opiskelijoille sekä esitellä osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa.
 • Opetushenkilökunta saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa.

Ohjeet standardin käyttämiseksi opinnoissa

 • Suosittelemme käyttämään standardia lähteenä ja tuottamaan itse kuvat tai taulukot ja viittaamaan standardiin sen sijaan, että kopioi standardia.
 • Lainauksen tai viittauksen yhteyteen merkitään standardin täydellinen tunnus, otsikko sekä julkaisuvuosi.
 • Jos opinnäytetyö tehdään yrityksen toimeksiannosta, opiskelija ei saa luovuttaa toimeksiantajalle oppilaitoksen online-palvelusta standardeja.
 • Standardeja ei saa liittää opinnäytetyön liitteeksi.

Täyden selostuksen hankittavien standardien tekijänoikeudesta löydät SFS-kaupasta sekä Kopioston sivulta.