Siirry sisältöön
Aihealueet: Rakentaminen

SFS/SR 220 Rakennustelineet

Ryhmä pyrkii varmistamaan, että Suomen erityisolosuhteet tulevat huomioiduiksi alan standardisoinnissa.

Standardeja väliaikaisrakenteille

SFS/SR 220 on rakennustelineiden standardisoinnin kansallinen asiantuntijaryhmä. Se seuraa eurooppalaisen komitean CEN/TC 53 Temporary works equipment standardisointityötä.
Komitean CEN/TC 53 alaan kuuluvat niin sanotut väliaikaisrakenteet kuten rakennustelineet, sääsuojat, suojakaiteet ja yleisötapahtumarakenteet.

Osallistu ja varmista Suomen erityispiirteiden huomioiminen

Standardisointiryhmä seuraa telineasennusalaa koskevien EU-tason määräysten ja standardien valmistelua. Se pyrkii osaltaan vaikuttamaan CEN/TC 53:n alaisuudessa laadittavien standardien laatuun ja varmistamaan, että Suomen erityisolosuhteet tulevat huomioiduiksi rakennustelineitä koskevassa standardisoinnissa.

Ryhmään osallistuminen on maksullista.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 53
Temporary works equipment

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi