Siirry sisältöön
Aihealueet: Suomalainen standardointi / Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/TR 004 Asiakirjastandardi SFS 2487

Työryhmän tavoitteena on päivittää vuonna 2007 viimeksi päivitetty asiakirjastandardi SFS 2487:2007 laajalti vastaamaan digiajan tarpeita, huomioiden nykyiset asiakirjoille asetetut vaatimukset kuten saavutettavuus ja asiakirjan metatiedot. Päivityksellä pyritään vastaamaan myös saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin.

Työryhmä on avoin kaikille tahoille ja siihen osallistuminen on maksutonta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Timo Mettala Document House Oy:sta.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Asiakirjan sisällön asettelu ja metatiedot / E794 - SFS 2487
Asiakirjastandardi SFS 2487 sisältää ohjeet asiakirjan metatiedoista ja tekstin vakioasettelusta. Standardin periaatteita sovelletaan sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa oleviin, pääasiassa A4-muotoisiin, asiakirjoihin. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi organisaatioiden tai yksityishenkilöiden laatimat kirjeet, sopimukset, tilaukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset, lausunnot, muistiot ja raportit. Standardia noudattamalla helpotetaan ja nopeutetaan asiakirjan laatimista, lukemista ja käsittelyä.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Sirpa Sipola

sirpa.sipola@sfs.fi