Siirry sisältöön

SFS:n organisaatio

SFS:n toimintaa ohjaa SFS:n hallitus. Hallitus valitsee liiton toimitusjohtajan sekä jäsenet standardointilautakuntaan, joka vahvistaa standardointityön yleiset periaatteet. SFS:n jäseninä on elinkeinoelämän järjestöjä, tutkimuslaitoksia sekä Suomen valtio.

Hallitus 2024

Hallituksen puheenjohtaja

CTO Kim Hagström, Halton Oy

Varapuheenjohtaja

Teollisuusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Johtaja Sami Nikander, Kemianteollisuus ry

Johtaja Timo Pulkki, Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry

Vice President, Research, Anna Suurnäkki, Metsä Fibre

Toimitusjohtaja Pekka Tsupari, Yhteinen Toimialaliitto YTL ry

Hallituksen sihteeri

Hallintojohtaja Tuula Taivi, SFS

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja
Helena Vänskä

Kansainväliset asiat, eurooppalainen standardointi ja standardointilautakunta
kansainvälisten asioiden johtaja Antti Karppinen

Standardointi, maailmanlaajuinen standardointi ja toimialayhteisöt
standardointijohtaja Elina Huttunen, vanhempainvapaalla

Kehitys, tuotanto ja kääntäminen
kehitysjohtaja Outi Rask

Asiakaskokemus, myynti ja markkinointi
asiakaskokemusjohtaja Hanna Michelsson

Hallintopalvelut
hallintojohtaja Tuula Taivi

Viestintä
viestintäjohtaja Karina Vikman

Lautakunta

Lautakunta vahvistaa standardointityön yleiset periaatteet ja menettelyohjeet. Se myös vahvistaa Suomessa tehdyt standardit.

Puheenjohtaja
Rakennusteollisuus RT, standardisointipäällikkö Tuuli Kunnas

Lautakunnan sihteeri
SFS Suomen Standardit, asiantuntija Sirpa Sipola

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Johanna Linna
Digi- ja väestötietovirasto, Tuire Saaripuu
Finanssiala ry, turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen
Kemesta ry, johtava asiantuntija Minna Annala
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, johtava asiantuntija Jarkko Vuorinen
Kuluttajaliitto, pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Klaus Nieminen
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry, toimitusjohtaja Päivi Brunou
Metsäteollisuus ry, innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa
Muoviteollisuus ry, asiantuntija Pirjo Pietikäinen
Palvelualojen työnantajat PALTA ry, asiantuntija Mikko Paloneva
Rakennustietosäätiö RTS, toimitusjohtaja Laura Apilo
SESKO ry, toimitusjohtaja Anna Tanskanen
SFS:n standardointi, johtava asiantuntija Janne Kalli
Tekniikan Akateemiset TEK ry, AKAVA ja SAK, DI Timo Ali-Vehmas
Teknologiateollisuus ry, asiantuntija Patrick Frostell
Työ- ja elinkeinoministeriö, nimetään myöhemmin
Valtiovarainministeriö/Digi- ja väestötietovirasto, kehityspäällikkö Teemu Tukiainen
VTT, Vice President Martti Heinonen
Yhteinen Toimialaliitto ry, standardointipäällikkö Kimmo Konkarikoski

SFS:n jäsenet

Jäseninämme on elinkeinoelämän järjestöjä, tutkimuslaitoksia ja Suomen valtio. Valtiota edustavat ministeriöt. Jäsenistö kokoontuu vuosittain huhtikuussa vuosikokoukseen ja marraskuussa vaalikokoukseen. 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen, laajasti toimialaansa edustava yhteisö tai säätiö, jolle yhdistyksen toiminnalla on merkitystä, sekä Suomen valtio.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Finanssiala ry
Helsingin Yliopisto
Kemianteollisuus ry
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Metsäteollisuus ry
Muoviteollisuus ry
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PSK Standardisointiyhdistys ry
Puolustusministeriö
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennustietosäätiö
SESKO ry
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Laatuyhdistys ry
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Teknologiateollisuus ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Yhteinen Toimialaliitto ry
Ympäristöministeriö