Siirry sisältöön

SFS:n organisaatio

SFS:n toimintaa ohjaa SFS:n hallitus. Hallitus valitsee liiton toimitusjohtajan sekä jäsenet standardisointilautakuntaan, joka vahvistaa standardisointityön yleiset periaatteet. SFS:n jäseninä on elinkeinoelämän järjestöjä, tutkimuslaitoksia sekä Suomen valtio.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Mika Aalto, Kemianteollisuus ry

Varapuheenjohtaja

Teollisuusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen jäsenet

Johtaja Taina Ahvenjärvi, Finassiala ry

Sidosryhmäjohtaja Timo Heikka Stora Enso Oyj

Johtaja Anders Andtbacka, Uponor Oyj

Johtaja Marko Utriainen, ABB Oy

Johtaja Timo Pulkki, Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja
Helena Vänskä

Kansainväliset yhteydet, toimialayhteisöt ja standardisointilautakunta
kansainvälisten asioiden johtaja Antti Karppinen

SFS:n standardisointityön koordinointi
standardisointijohtaja Elina Huttunen

Julkaisutuotanto ja kääntäminen
julkaisutuotannon johtaja Outi Rask

Myynti ja markkinointi, liiketoiminnan kehitys
liiketoimintajohtaja Pirjetta Laine

Hallintopalvelut
hallintojohtaja Tuula Taivi

Tietohallinto
tietohallintojohtaja Petteri Maunu

Viestintä
viestintäjohtaja Karina Vikman

Lautakunta

Standardisointilautakunta vahvistaa standardisointityön yleiset periaatteet ja menettelyohjeet. Se myös vahvistaa Suomessa tehdyt standardit.

Puheenjohtaja
Rakennustuoteteollisuus RTT ry, standardisointipäällikkö Tuuli Kunnas

Lautakunnan sihteeri:
Suomen Standardisoimisliitto, standardisointiassistentti Sirpa Sipola

Business Finland, adviser Pekka Ollikainen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Sanna-Maria Bertell
Finanssiala ry, turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen
Kemesta ry, johtava asiantuntija Minna Annala
Kemianteollisuus ry, johtaja Sami Nikander
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, johtava asiantuntija Jarkko Vuorinen
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry, toimitusjohtaja Hanna Järvenpää
Metsäteollisuus ry, innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen
Muoviteollisuus ry, asiantuntija Pirjo Pietikäinen
Palvelualojen työnantajat PALTA ry, asiantuntija Jari Konttinen
SESKO ry, toimitusjohtaja Anna Tanskanen
TEK ry, AKAVA ry ja SAK ry, DI Timo Ali-Vehmas
Teknologiateollisuus ry, asiantuntija Patrick Frostell
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), johtaja Tuiri Kerttula
Työ- ja elinkeinoministeriö, asiantuntija Emilia Tiuttu
Valtiovarainministeriö/Digi- ja väestötietovirasto, kehityspäällikkö Teemu Tukiainen
VTT, Vice President Martti Heinonen
Yhteinen Toimialaliitto ry; standardisointipäällikkö Kimmo Konkarikoski

SFS:n jäsenet

Jäseninämme ovat elinkeinoelämän järjestöjä, tutkimuslaitoksia ja Suomen valtio. Valtiota edustavat ministeriöt. Jäsenistö kokoontuu vuosittain huhtikuussa vuosikokoukseen ja marraskuussa vaalikokoukseen. 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen, laajasti toimialaansa edustava yhteisö tai säätiö, jolle yhdistyksen toiminnalla on merkitystä, sekä Suomen valtio.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Finanssiala ry
Helsingin Yliopisto
Kemianteollisuus ry
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Metsäteollisuus ry
Muoviteollisuus ry
Oikeusministeriö
Opetusministeriö
PSK Standardisointiyhdistys ry
Puolustusministeriö
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennustietosäätiö
SESKO ry
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Suomen Laatuyhdistys ry
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Teknologiateollisuus ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Yhteinen Toimialaliitto ry
Ympäristöministeriö