Siirry sisältöön
17.5.2021 Artikkeli

Tehoa materiaalien käyttöön – luonto ja pankkitili kiittävät

Moni yritys luulee tuntevansa omat materiaalivirtansa perin pohjin. Motivan materiaalikatselmus voi auttaa löytämään lukuisia tehostamisen paikkoja ja keinoja säästää satojatuhansia euroja.

Vastuullisuuden vaatimukset ja kustannustehokkuus ajavat teollisuusyrityksiä miettimään tapojaan uusiksi. Materiaalitehokkuuden tehostaminen on niille keino parantaa omaa toimintaansa molemmilla saroilla.

Huoli luonnonvarojen riittävyydestä ja pyrkimys kiertotalouteen olivat taustalla, kun Motiva ryhtyi reilu vuosikymmen sitten kehittämään työkalua yritysten materiaalitehokkuuden parantamiseen.

”Alun perin kehitimme energiatehokkuustyökaluja, joista yksi oli yritysten energiakatselmus. Meillä oli siitä hyviä kokemuksia, ja siksi mietimme, että samantyyppinen katselmus voisi toimia myös materiaalitehokkuuden kehittämisessä”, kertoo Motivan johtava asiantuntija Paula Eskola.

Standardista osaksi katselmusta

Samoihin aikoihin käynnistyi materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardointityö, johon Motiva lähti mukaan saadakseen omaan kehitystyöhönsä näkemystä kansainvälisiltä asiantuntijoilta.

Materiaalivirtojen kustannusanalyysi (Material Flow Cost Accounting, MFCA) on ympäristöjohtamisen työkalu, jonka kansainvälinen standardi ISO 14051 julkaistiin vuonna 2011 ja suomenkielinen käännös valmistui vuonna 2012.

Materiaalivirtojen kustannusanalyysi auttaa tunnistamaan yrityksen tuotantoprosesseista ne vaiheet, joissa voidaan saavuttaa eniten kustannussäästöjä sekä vähentää resurssien käyttöä, jätteitä ja ympäristöhaittoja. Näin toimenpiteet voidaan kohdistaa sinne, missä niistä on saatavissa eniten hyötyä.

Standardoinnissa mukana ollut Motiva pystyi ottamaan MFCA:n suoraan osaksi sen omaa materiaalikatselmustyökalua.

”Kannustan aina yrityksiä osallistumaan standardien luomiseen, sillä siinä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa työhön ja lopputulokseen. Lisäksi työssä voi verkostoitua, oppia uutta ja saada oikeanlaisia kontakteja.”

Piilevät kustannukset esiin

Monet teollisuusyritykset uskovat tuntevansa materiaalivirtansa niin hyvin, että niistä ei enää voi löytyä tehostamiskohteita ja säästömahdollisuuksia. Katselmukset ovat osoittaneet, että näin ei ole.

MFCA-menettelyssä lasketaan oikea hinta kaikelle tuotannossa syntyvälle, myös hävikille. Kaikkien kustannusten yhteissumma jaetaan materiaalivirroille.

”Usein yritys katsoo vain jätekustannuksia, kun hävikki toimitetaan jätteen käsittelyyn. Siihen on kuitenkin käytetty myös työtä ja energiaa, mikä nostaa hävikin hintaa ja motivoi yritystä vähentämään hävikkiä. Samalla tavoin kierrättämiseen sisältyy piileviä kustannuksia, joita ei osata ottaa huomioon.”

Materiaalikatselmuksessa tarkastellaan yrityksen koko materiaalitasetta järjestelmällisesti, ja katselmuksen tuloksena on toimenpide-ehdotusten lista: miten säätää tuotantoprosesseja, muuttaa toimintatapoja tai ohjeistaa työntekijöitä.

Kolme prosenttia liikevaihdosta

Kun katselmus tehdään Motivan mallin mukaisesti, yritys voi saada Business Finlandilta tukea puolet katselmuksen hinnasta. Silloin yritys sitoutuu raportoimaan tuloksista Motivalle.

”Katselmuksen jälkeen yritykset ovat ensimmäisen vuoden aikana saaneet jopa satojen tuhansien säästöjä. Keskimäärin hyöty on arviomme mukaan ollut noin kolme prosenttia liikevaihdosta.”

Silti materiaalikatselmuksia on tehty harmittavan vähän, vaikka katselmus on tehokas työkalu. Se soveltuu yhtä hyvin pienille kuin suurille yrityksille ja monille toimialoille. Viime aikoina Motiva onkin kouluttanut lisää katselmoijia ja kannustanut näitä tarjoamaan katselmusta pienillekin yrityksille.

”Kestävä kehitys, kiertotalouden edistäminen, materiaalitehokkuus – nämä teemat ovat yhä enemmän esillä ja paineita niiden edistämiseen tulee lainsäädännöstäkin. Tarve materiaalikatselmusten kaltaisille työkaluille kasvaa varmasti”, Eskola korostaa.

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Se tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.
www.motiva.fi

Tutustu myös näihin:

SFS-EN ISO 14051 Ympäristöasioiden hallinta. Materiaalivirtojen kustannusanalyysi. Yleinen malli

Ympäristö ja kestävä kehitys

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja