Siirry sisältöön

Avainsana: Kilpailukyky

4.7.2023

Espanja EU-puheenjohtajaksi – yhteistyötä vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan puolesta

Artikkeli
Standardoinnilla on ratkaiseva rooli sisämarkkinoiden menestymisessä ja EU:n laajempien poliittisten tavoitteiden, kuten vihreän ja digitaalisen siirtymän, edistämisessä. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä niiden espanjalainen jäsen UNE odottavat innokkaasti yhteistyötä tuoreen EU-puheenjohtajamaa Espanjan kanssa vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan rakentamiseksi.
27.6.2023

Mitä ihmettä? -podcast – jakso 9: Suomi häviää myös kilpailukyvyssä Ruotsille?

Blogi
Suomi ei vielä hyödynnä standardeja kilpailukyvyn edistämiseksi, mutta tilanne on muuttumassa. Nyt Suomessakin on herätty strategisen standardoinnin merkitykseen. Miksi ihmeessä annoimme etumatkaa muille maille? Onko niin, että standardoinnissa Kiina vie ja muut vikisevät? Entä miksi standardoinnin Suomi-Ruotsi-maaottelu pitäisi ottaa tosissaan? Mitä ihmettä? -podcastin toisen tuotantokauden avausjaksossa Harri Moision vieraiksi saapuvat SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori.
20.6.2023

Suomi saa kansallisen standardointistrategian – standardointistrategia hallitusohjelmassa

Artikkeli
Juuri julkaistussa uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii kansallisen standardointistrategian. Kirjauksen mukaan standardointistrategialla määritellään Suomen kannalta tärkeät standardoinnin painopistealueet sekä vahvistetaan standardoinnin roolia kilpailukyvyn tukemisessa. Kansallinen standardointistrategia on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevaa elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa.
16.6.2023

Standardointi edistää talouskasvua ja tuottavuutta

Artikkeli
Uuden standardien makrotaloudellisia hyötyjä tarkastelevan tutkimuksen mukaan standardeista on merkittävää hyötyä talouskasvun edistämisessä. Suomen vuosittaisesta BKT:n kasvusta noin 260 miljoonaa euroa on liitoksissa standardeihin, viennin kasvusta noin 135 miljoonaa euroa, arvioidaan vastajulkaistussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa on tarkasteltu kaikkia Pohjoismaita ja Alankomaita.

Standardointi edistää innovointia ja kestävää talouskasvua

Sivu

Kesäkuussa 2023 julkaistussa tutkimuksessa on analysoitu standardoinnin hyötyjä. Tutkimus osoittaa, että standardit ovat yhteydessä tuottavuuden ja viennin kasvuun Pohjoismaissa ja Alankomaissa, mikä puolestaan lisää taloudellista tuotantoa ja vaurautta ja hyödyttää näin koko yhteiskuntaa.

Tutkittua tietoa standardeista

Sivu
Standardien hyödyistä on tehty useita tutkimuksia. Ne kertovat standardien vaikutuksesta muun muassa työn tuottavuuteen, innovaatioihin, yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kilpailukykyyn. Standardeista on tutkitusti merkittäviä hyötyjä, jotka ulottuvat yrityksistä yhteiskuntaan ja yksittäiseen kuluttajaan.
13.6.2023

Mitattavaa tehokkuutta datakeskuksiin – Suomi suunnannäyttäjänä

Blogi
Datakeskusalalla käy tällä hetkellä kova kuhina: uusia keskuksia tarvitaan digitalisaation myötä jatkuvasti lisää ja jokaiseen laitokseen pakataan yhä enemmän tehoa, jotta lisääntyvä datamäärä saadaan käsiteltyä. Alan toimijat ja Euroopan unioni ovat havahtuneet datakeskusten jatkuvasti kasvavaan energiantarpeeseen. Datakeskukset ovat nyky-yhteiskunnalle elintärkeitä, joten ratkaisua haetaan energiatehokkuudesta.
10.5.2023

Yhdysvallat vahvistaa asemaansa kansainvälisessä standardoinnissa – Suomi tarvitsee kansallisen standardointistrategian

Artikkeli
Toukokuussa (4.5.2023) julkaistiin Yhdysvaltojen uusien, kriittisten teknologioiden standardointistrategia (critical and emerging technologies, CETs). Strategian tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen johtoasemaa ja kilpailukykyä kansainvälisessä standardointityössä.
17.3.2023

Standardeilla kohti ihanneyhteiskuntaa

Blogi
Dystopia eli utopian vastakohta on minulle hallitsemattomuutta, kasautuvaa epätasa-arvoa, toivottomuutta sekä turvattomuutta – ongelmia, joiden ratkaisemisessa standardit voivat auttaa. Utopiat taas ovat jotain tavoiteltavaa, ihanteista rakentuvaa. Haluatko sinä mukaan rakentamaan todenmukaista utopiaa? Standardeilla se käy!