Siirry sisältöön

Avainsana: Kilpailukyky

16.2.2024

Suomi ja standardointi – 100 vuotta yhteistä matkaa kilpailukyvyn puolesta

Blogi
Standardeista sanotaan usein, että niiden hyötyjä ei juurikaan huomaa ja tunnista – ennen kuin ne puuttuvat. Standardit ovat kuin öljy nivelissä, kerrottiin minulle, kun aloitin vuosia sitten nykyisessä työssäni SFS:n viestintäjohtajana. Näinhän se on ja on ollut Suomessa jo 100 vuoden ajan. Standardoinnilla on tuettu suomalaista kilpailukykyä lähes Suomen itsenäistymisestä asti ja vaikutukset ovat olleet merkittäviä.
1.2.2024

Standardit jo 100 vuotta kilpailukyvyn tukena

Artikkeli
Suomessa on jo 100 vuoden ajan hyödynnetty standardeja kilpailukyvyn, yhteiskunnan sujuvuuden ja turvallisuuden edistäjinä. Standardien rooli maailmankaupassa on tänä päivänä entistä strategisempi ja jopa politisoitunut, sillä uusien teknologioiden myötä standardeja käytetään suurvaltakamppailun välineenä. SFS Suomen Standardit juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan ja pyrkii omalta osaltaan vastaamaan yhä paremmin yritysten ja yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.
31.10.2023

Tutkimus- ja innovaatiotoimet paremmin huomioon standardoinnissa – komissio käynnisti paneelitutkimuksen

Artikkeli
Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kartoittava eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimus (European Standardisation Panel Survey, ESPS) tarjoaa yli 100 000:lle eurooppalaiseen standardointiin osallistuvalle asiantuntijalle mahdollisuuden tuoda esiin tulevaisuuden innovaatiotarpeita. Samalla he lisäävät omaa ymmärrystään siitä, millaista standardointia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa tarvitaan.
4.7.2023

Espanja EU-puheenjohtajaksi – yhteistyötä vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan puolesta

Artikkeli
Standardoinnilla on ratkaiseva rooli sisämarkkinoiden menestymisessä ja EU:n laajempien poliittisten tavoitteiden, kuten vihreän ja digitaalisen siirtymän, edistämisessä. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä niiden espanjalainen jäsen UNE odottavat innokkaasti yhteistyötä tuoreen EU-puheenjohtajamaa Espanjan kanssa vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan rakentamiseksi.
27.6.2023

Mitä ihmettä? -podcast – jakso 9: Suomi häviää myös kilpailukyvyssä Ruotsille?

Blogi
Suomi ei vielä hyödynnä standardeja kilpailukyvyn edistämiseksi, mutta tilanne on muuttumassa. Nyt Suomessakin on herätty strategisen standardoinnin merkitykseen. Miksi ihmeessä annoimme etumatkaa muille maille? Onko niin, että standardoinnissa Kiina vie ja muut vikisevät? Entä miksi standardoinnin Suomi-Ruotsi-maaottelu pitäisi ottaa tosissaan? Mitä ihmettä? -podcastin toisen tuotantokauden avausjaksossa Harri Moision vieraiksi saapuvat SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori.
20.6.2023

Suomi saa kansallisen standardointistrategian – standardointistrategia hallitusohjelmassa

Artikkeli
Juuri julkaistussa uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii kansallisen standardointistrategian. Kirjauksen mukaan standardointistrategialla määritellään Suomen kannalta tärkeät standardoinnin painopistealueet sekä vahvistetaan standardoinnin roolia kilpailukyvyn tukemisessa. Kansallinen standardointistrategia on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevaa elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa.
16.6.2023

Standardointi edistää talouskasvua ja tuottavuutta

Artikkeli
Uuden standardien makrotaloudellisia hyötyjä tarkastelevan tutkimuksen mukaan standardeista on merkittävää hyötyä talouskasvun edistämisessä. Suomen vuosittaisesta BKT:n kasvusta noin 260 miljoonaa euroa on liitoksissa standardeihin, viennin kasvusta noin 135 miljoonaa euroa, arvioidaan vastajulkaistussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa on tarkasteltu kaikkia Pohjoismaita ja Alankomaita.

Standardointi edistää innovointia ja kestävää talouskasvua

Sivu

Kesäkuussa 2023 julkaistussa tutkimuksessa on analysoitu standardoinnin hyötyjä. Tutkimus osoittaa, että standardit ovat yhteydessä tuottavuuden ja viennin kasvuun Pohjoismaissa ja Alankomaissa, mikä puolestaan lisää taloudellista tuotantoa ja vaurautta ja hyödyttää näin koko yhteiskuntaa.

Tutkittua tietoa standardeista

Sivu
Standardien hyödyistä on tehty useita tutkimuksia. Ne kertovat standardien vaikutuksesta muun muassa työn tuottavuuteen, innovaatioihin, yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kilpailukykyyn. Standardeista on tutkitusti merkittäviä hyötyjä, jotka ulottuvat yrityksistä yhteiskuntaan ja yksittäiseen kuluttajaan.