Siirry sisältöön
19.8.2020 Uutinen

Agilen osaajia kaivataan standardisointiin

Kesäkuussa pidetyssä ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen kansainvälisessä kokouksessa tehtiin harppaus ketterän ohjelmistokehittämisen eli agilen ja DevOps-toiminnan standardisoinnissa, kun niille perustettiin Suomen aloitteesta oma työryhmä. Ryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin FiSMA Ry:n toiminnanjohtaja Mitro Kivinen, ja suomalaisille osaajille avautuu näin hieno mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa alan kansainväliseen standardisointityöhön.

SFS ja FiSMA (Finnish Software Measurement Association FiSMA Ry) järjestivät toukokuussa agileen ja DevOpsiin liittyvän työpajan, jossa kerättiin alan toimijoiden näkemyksiä standardisoinnin tarpeista. Työpajan tulosten perusteella Suomi ehdotti komitealle ISO/IEC JTC 1/SC7, Software and Systems Engineering ketterään kehittämiseen keskittyvän työryhmän perustamista.

Suomen ehdotus ryhmän perustamisesta otettiin hyvin vastaan, ja sen pohjalta kesäkuun Plenary-kokouksessa päätettiin erityisestä ketterän kehittämisen ja uusien toimintamallien standardisoinnin työryhmän perustamisesta. Ryhmä sai SC7:n sisällä nimekseen WG29 Agile & DevOps. Ryhmän vetovastuun otti Suomi ensimmäiseksi kolmeksi vuodeksi.  Aiemmin agilen ja DevOpsin standardisointityö on ollut yhtenä osana jokaisen komitea SC7:n alaisen työryhmän toimintaa.

Työryhmän tavoitteena on luoda standardeja, joista on hyötyä jokapäiväisessä työssä

Alueen standardisoinnin osalta on luvassa kiireinen syksy. Uusi työryhmä ottaa käsittelyyn uusia työkohteita, ja jo tekeillä olevia standardeja tulee kommentoitavaksi. Näitä ovat muun muassa terminologiatyö ja kriteerit hyvälle ketterälle toiminnalle. Samalla työryhmän tehtäväksi tulee muissa työryhmissä olevien ketteryyttä ja DevOpsia sivuavien standardien koordinointi. Tavoitteena on luoda standardeja, jotka ovat mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä organisaatioiden jokapäiväisessä työssä. Syntyvien standardien pitää olla myös sopivasti linjassa jo vakiintuneiden yleisesti käytettyjen menetelmien ja käytäntöjen kanssa.

Suomesta tarvitaan mukaan asiantuntijoita, joilla on erityisesti kokemusta ketterästi toimivista organisaatioista. Asiaan pääsee vaikuttamaan osallistumalla SFS:n standardisointiryhmään SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys. Astetta syvempään sisältötyöhön pääsee hakeutumalla WG29:n jäseneksi. Aiheeseen liittyvää keskustelua ja taustatyötä tehdään myös FiSMA Ry:ssä.

Webinaari agilen ja DevOpsin standardisoinnista

Syyskuussa järjestimme webinaarin WG29 Agile & DevOps –työryhmän hankkeiden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tutustu tapahtuman materiaaleihin.