Siirry sisältöön
7.11.2018 Artikkeli

Aito kehityksen moottori

ISOn pääsihteerille Sergio Mujicalle standardit ovat keino edistää maailman taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO – 162 jäsenmaata, yli 22 000 standardia ja 150 ihmisen tiimi – tätä kolossia johtaa Sergio Mujica. Hänen päätavoitteenaan on varmistaa, että standardeja hyödynnetään kaikkialla.

– Meidän on pidettävä huolta siitä, että vastaamme markkinoiden, teollisuuden ja hallitusten tarpeisiin ympäri maailman. Siksi meidän on oltava yhteyksissä niihin kaikkiin. Jos standardeja ei käytetä, organisaatiollamme ei ole merkitystä, Mujica sanoo.

Hän viettääkin suuren osan työajastaan tapaamalla ISOn jäseniä, valtioiden viranomaisia, päättäjiä ja bisnesjohtajia.

– Kansainvälisenä organisaationa meidän on myös varmistettava, että jäsenillämme on kykyjä ja kapasiteettia toimia tehokkaasti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Meillä on vaikutusta vain, jos jäsenemme ovat tehokkaita.

Voimaa vahvoista jäsenistä

Yksi Mujican tärkeimmistä tehtävistä on ISOn jäsenten tukeminen. Jäsenjärjestöt ovat hyvin erilaisia: ne ovat eri alueilta, niille ovat tärkeitä erilaiset asiat ja myös kehitystasot vaihtelevat.

Tämän vuoksi ISOlla on oma valmiuksien kehittämisohjelmansa, joka auttaa jäseniä ympäri maailmaa vahvistamaan standardointiorganisaatioitaan ja tukee osallistumista standardien laadintaan.

Koska ISO ei voi toimia erillään muista sidosryhmistä, yhteyden pitäminen niihin on tärkeää. Hyvät suhteet YK:hon ja muihin kansainvälisiin organisaatioihin sekä muihin standardointiorganisaatioihin ovat työssä oleellisia.

– Hyvä esimerkki yhteistyöstä oli yleiskokouksessamme järjestetty avoin istunto YK:n kanssa. Olemme luoneet selvän linkin standardiemme ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden välille, Mujica toteaa.

Tämän saavuttamiseksi ISO on kartoittanut käytetyimpiä ISO-standardeja ja linkittänyt ne suoraan 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen, jotka YK on määrittänyt. Työ luo perustan keskustelulle siitä, miten standardeja voidaan käyttää entistä tehokkaammin myös YK:n tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhteistyö parantaa maailmaa

Mujica uskoo vakaasti tällaiseen yhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistoimintaan yleensä.

– Olen varma siitä, että yhteistyöllä voimme parantaa maailmaa. Onneksi sama idea on ISOn sloganissa: Great things happen when the world agrees. Mielestäni meidän pitää myös sanoa suoraan ja kuuluvasti, että uskomme kansainväliseen kauppaan, yhteistyöhön ja konsensukseen perustuvaan kehitykseen, Mujica sanoo.

Mujicalle standardien parissa työskenteleminen on tapa kehittää maailmaa. Hän kuvaa standardeja taloudellisen ja sosiaalisen kehittämisen moottoriksi.

Vahva näkemys on syntynyt jo aiemmissa työpaikoissa, sillä hän on ollut mukana luomassa standardeja miltei koko työuransa ajan. Ennen ISOa hän oli Maailman tullijärjestössä apulaispääsihteerinä ja sitä ennen Chilen tullissa ja Chilen kansallisessa kalatalouspalvelussa.

– Standardit ovat kansainvälinen kieli, jonka avulla ihmiset ja maat voivat viestiä keskenään. Ne auttavat pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, minkälaisia asioiden ja prosessien pitäisi olla. Ne yhdistävät meitä.

Standardien taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus on osoitettu useissa tutkimuksissa: ne edistävät talouden kasvua, suojaavat yhteiskuntia ja lisäävät tehokkuutta. Avaintekijänä on standardien luomisessa haettava yhteinen näkemys.

– Standardien hahmotteleminen täällä Genevessä olisi helppoa ja tehokasta, mutta konsensus päätösten tekemisen tärkeimpänä välineenä on kaunis juuri siksi, että se ilmentää kansainvälisten asiantuntijoiden yhteistä näkemystä.

– Suuria asioita todellakin tapahtuu, kun maailma pääsee yhteisymmärrykseen – se on vaikuttava väittämä.

ISO – Kansainvälinen standardointijärjestö

Vuonna 1947 perustettu International Organization for Standardization (ISO) on valtioista riippumaton organisaatio, johon kuuluu 162 kansallista standardointijärjestöä. ISO tuo yhteen asiantuntijoita jakamaan tietojaan ja kehittämään yhteiseen näkemykseen pohjautuvia kansainvälisiä standardeja.

Kuka?

Chileläinen Sergio Mujica tuli kansainvälisen standardointijärjestön ISOn pääsihteeriksi Geneveen heinäkuussa 2017. Vapaa-aikanaan hän koluaa usein laskettelurinteitä vaimonsa ja seitsemän lapsensa kanssa.

Julkaistu Presiis-lehden numerossa 2/2018.

Teksti: Anne Hänninen

Lue myös: Standardointi Suomessa ja maailmalla