Siirry sisältöön

Kategoria: Uutinen

10.5.2024

Suomi käyttää vaikutusvaltaansa eurooppalaisessa standardoinnissa – nostureita standardoidaan nyt suomalaisten johdolla

Uutinen
Eurooppalaisten standardien laadinta tapahtuu teknisissä komiteoissa, joita johtaa sihteeristö. Suomi äänestettiin komitean CEN/TC 147 Nosturit – Turvallisuus sihteeristömaaksi 30.1.2024. Suomen vaikutusvallan kasvu nosturien standardoinnissa auttaa pitämään maamme kehityksen eturintamassa alalla, jonka bisnesvaikutus on merkittävä. Esimerkiksi vuonna 2022 nostureita vuokrattiin Suomessa useiden satojen miljoonien eurojen arvosta.
29.4.2024

Eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimus: Yhteistyötä tutkimuksen, innovaatioiden ja standardoinnin välillä vahvistettava ja standardoinnin koulutusta lisättävä kilpailukyvyn edistämiseksi

Uutinen
Euroopan komissio on julkaissut eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimuksen (European Standardisation Panel Survey, ESPS) loppuraportin. Raportti tarjoaa tiekartan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämiseksi standardoinnissa. Euroopan innovaatio- ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä standardointi- ja tutkimusorganisaatioiden, teollisuuden, korkeakoulujen, päättäjien ja tutkimusrahoittajien välillä.
5.3.2024

Yhdenmukaistettujen standardien tekijänoikeuden suojaa ei kyseenalaisteta – mutta pakottava yleinen etu puoltaa niiden antamista tutustuttavaksi

Uutinen
Euroopan unionin tuomioistuin on tänään 5. maaliskuuta antanut tuomionsa asiassa C-588/21 P, joka koskee neljän yhdenmukaistetun standardin antamista yleisön tutustuttavaksi asetuksen 1049/2001 nojalla.
9.2.2024

11. helmikuuta on 112-päivä

Uutinen
112-päivän vietolla halutaan kiinnittää huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta pienillä arjen teoilla. Päivä haluaa muistuttaa hätänumerosta 112, joka on käytössä kaikissa Euroopan unionin maissa.
20.12.2023

SFS:n valtionavustus pienenee – osa TEM:n rahoittamista standardointiryhmistä maksullisiksi

Uutinen
Standardointiryhmien toimintaa rahoitetaan osallistumismaksuilla. Jos ryhmä saa toimintaansa ulkopuolista rahoitusta, sen jäsenyys on maksutonta. Valtio leikkaa menojaan vuonna 2024. Julkisen talouden sopeutustoimet koskettavat myös standardointia, ja lähes kaikki tähän asti työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamat standardointiryhmät muuttuvat ensi vuodesta alkaen maksullisiksi.
19.12.2023

ISO haluaa eri sukupuolet ja eri-ikäiset mukaan standardointiin

Uutinen
Standardointijärjestö ISO haluaa edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta niin standardointityössä kuin sen tuloksissa. ISO aloittaa 8.1.2024 ikä- ja sukupuolitietojen keruun komiteoihinsa osallistuvilta jäseniltä. Tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 5 mukaisesti sekä parantaa standardien laatua.