Siirry sisältöön
16.9.2019 Uutinen

Energiasyöpöt datakeskukset osaksi energian kiertotaloutta

Datakeskukset voivat leikata kustannuksiaan ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi hyödyntämällä tuottamaansa hukkalämpöä. Energiatehokkuus on kilpailuvaltti, jonka saa käyttämällä standardeja.

Yhteiskunnan digitalisaation ja mobiililaitteiden käytön lisääntymisen myötä datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Myös tekoälyn, koneoppimisen ja erilaisten antureiden yleistyminen kerryttää dataa. Huoli ilmastonmuutoksesta on kääntänyt katseet myös tietoliikenteen energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. 

Osa tietotekniikka-alan energiankulutuksesta aiheutuu laitteiden – tietokoneiden, älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden – valmistuksesta sekä niiden käyttämästä sähköstä. Tietoliikenteen ja datakeskusten osuus energiankulutuksesta on kuitenkin suurin. Jatkuvasti kasvava määrä dataa taltioidaan verkkoon muun muassa sosiaalisen median, musiikin, videoiden ja kuvien, sähköpostin ja valuuttaliikenteen muodossa. Kaiken tämän datan säilyttäminen ja hyödyntäminen vaatii valtavan määrän energiaa, jonka tuottaminen synnyttää päästöjä.

Kaksinkertainen hyöty 

Datakeskus kuluttaa paljon energiaa, ja samalla se tuottaa valtavan määrän lämpöä, joka tulisi saada takaisin käyttöön. Jos hukkalämpö myydään kaukolämpöverkkoon, saadaan energia hyödynnettyä kahteen kertaan: ensin sähköenergialla pyöritetään tuhansia palvelimia, minkä jälkeen syntyneellä lämpöenergialla voidaan lämmittää lähiseudun asuintaloja. 

Hukkalämmön hyödyntäminen edellyttää, että datakeskus on sijaintinsa puolesta mahdollista ja järkevä liittää kaukolämpöverkkoon. Jos kierrätys saadaan toiminaan tehokkaasti, energiaa säästyy, päästöt pienenevät ja kilpailukyky kasvaa. 

Energiatehokkuutta ja kilpailuetua standardeilla

Standardeja käyttämällä datakeskukset voivat luotettavasti osoittaa hyödyntävänsä tuottamaansa lämpöenergiaa. ERF (Energy Reuse Factor) on yksinkertainen mittari, jolla voidaan osoittaa datakeskusten käyttämän energian kierrätystä. ERF-standardin lisäksi tekeillä on muitakin standardeja, joilla tuetaan tietotekniikan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, toimintaa ja johtamista. 

Datakeskukset ovat haluttuja investointeja, sillä ne synnyttävät paljon välillisiä työpaikkoja. Keskuksista käydään jatkuvaa kilpailua eri maiden kesken, ja niiden sijoituspäätökset perustuvat pitkälti alhaisiin kustannuksiin. Kierrättämällä energiaa datakeskukset voivat alentaa toimintakustannuksiaan.